Det har varit ett dygn med roliga och givande diskussioner tillsammans med våra dekaner. Som jag skrev på bloggen igår hade vi många frågor på dagordningen: kvarteret Plantskolan, IT-utveckling, Gotland: Nuläge, Forsknings- och innovationspropositionen, Mål och strategier. Särskilt uppskattat blev parlamentsdebatten om Gotland där argumentet för och emot haglande med glimten i ögat. Vi tog ett bra kliv framåt tillsammans i strategiarbetet. I samtalen kring Forsknings- och innovationspropositionen blev det uppenbart att vi behöver diskutera framtida strategier betydligt mer i olika grupperingar framöver. De flesta önskar tydligare mer utmanande ”Mål och strategier” som tydligare profilerar universitetet och visar vad vi vill för framtiden. Nu har vi diskuterat ”Mål och strategier” i olika grupperingar: konsistoriet, dekaner, senaten och i ledningsrådet. Det är dags för mig att summera och formulera hur vi går vidare i detta arbete. Jag kommer att återkomma till denna fråga i bloggen framöver.

I eftermiddag/kväll har vi haft Göran Sandberg från KAW, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, på besök. KAW är en av våra större externa forskningsfinansiärer. Det är bra att få diskutera igenom olika frågor och få direktinformation om KAWs verksamhete och nyheter. Vi presenterade SciLifeLab, HumSam och fotonvetenskap vid Uppsala universitet.

Nu är det dags att pulsa hemåt i snön.