Ledningsrådet har just landat på västkusten i USA. Någon gång om året gör vi en internationell utblick tillsammans. Förra året stannade vi i Europa och besökte universitet i Tyskland och Schweiz. Vi har hälsat på våra grannar, universiteten i Helsingfors, Köpenhamn, Tartu och Oslo. Denna gång går resan långt västerut.

Internationella kontakter är avgörande för ett universitet som vill utveckla sin position. Uppsala universitet samarbetar med flera av världens bästa universitet. Nu ska vi besöka några av dem: Berkeley, Stanford, UCLA och University of Washington. Vi vill fördjupa samarbetet både när det gäller utbildning och forskning. Vi kommer bland annat presentera vårt nya gästprofessorsprogram och förnya och förstärka utbytesprogram för både studenter och doktorander.

Vi vill gärna utveckla nya samarbeten inom några av de områden vi lyfter fram i vår forskningsstrategi, exempelvis migration och energi. Men även andra starka områden som statsvetenskap, juridik och innovation och samverkan. Därför har vi denna gång också på delar av resan sällskap av företrädare från bland annat juridiska fakulteten, statsvetenskapliga institutionen. På mötesagendan står även frågor om universitetens roll i samhället i en ny politisk verklighet. Men även frågor styrning, ledning, samverkan och innovation.


Planering pågår

USA är prioriterat i universitetets internationella strategi. Det finns många likheter men också stora skillnader. Det är alltid lärorikt och inspirerande att se hur andra universitet arbetar. Att tillsammans få inspireras, diskutera, lära och reflektera. Vi har fått ett gediget underlag och inläsningsmaterial för att förbereda oss inför resan. Det är texter av bland annat Lars Engwall, Mats Brenner, Anna Ledin och från rapporter från Tillväxtverket.

Det är ett fullspäckat schema, när vi åker långt vill vi använda tiden väl. Vi besöker Los Angeles, San Francisco och Seattle på fem dagar. Vi kommer att ha gemensamma programpunkter men också möten i olika konstellationer på respektive universitet t ex kommer statsvetarna träffa statsvetare på Berkeley, medicinarna kommer att träffa medicinare och ledningarna möter ledningarna.

På varje plats vi besöker arrangerar vi träffar för alumner och vänner till Uppsala universitetet, sammanlagt fyra evenemang. Teman för seminarierna är migration, energi och innovationssystem. Då medverkar bland annat professor Dag Blanck och professor Kristina Edström. Vi har sedan några år tillbaka en aktiv alumnförening i San Francisco och det ska bli extra roligt att få träffa dem.

Vi kommer också att besöka Bill och Melinda Gates Think tank. De arbetar för att förbättra världen och har många aktiviteter kring global hälsa och innovativ teknik. Frågor som ligger nära Uppsala universitets grundläggande värderingar – för en bättre värld. Det ska bli väldigt spännande.

Jag är rektor även när vi är på resande fot. Men behövs det någon som kan vara rektor och myndighetschef när jag och prorektor är bortresta så är det professor Anna Singer som är ställföreträdande rektor på plats i Uppsala och Per Abrahamsson som är stf universitetsdirektör på plats.

Vill ni följa vår resa kan ni göra det dels här på bloggen, jag kommer att ta in några gästbloggare och dels på universitets instagram. / Eva