Jag (Eva) uppvaktade Ghent University vid deras tvåhundraårsfirande i slutet av veckan. Rektorer från deras partneruniversitet var inbjudna till en konferens ” Shaping our Common Future: Universities in a Global Society” med tre teman:

  1. The social impact of universities
  2. The digital revolution hits universities
  3. Strategic academic partnerships in times of increased competition

Det blev livliga diskussioner om universitetens roll nu och framöver. Rankingens lyftes fram – dels den ökande betydelsen men också risken med att styras av olika ranking. Digitaliseringen och en provocerande inledningstalare som påstod att universiteten spelat ut sin roll fick i gång våra samtal. Men vi invaggade varandra någon sorts trygghet och förvissning om att universiteten kommer att finnas kvar även framöver. Själv deltog jag i panelen om internationalisering. Eva Egron-Polak, Secretary General of the International Association of Universities, inledde med en bra översikt där hon även lyfte fram riskerna med internationalisering.

Jag försökte lyfta fram den variation och mångfald det finns;  internationaliseringen handlar om så mycket mer än studentmobilitet idag. Olika typer av integrerad internationalisering blir allt vanligare med joint programs, joint degrees, olika sandwich modeller för forskarutbildning, co-tutelle osv. Vi har stora och komplexa samarbeten inom KIC:arna, även det som är på gång i Nanjing, kontoret i Hanoi är exempel på detta. Lärosätena i Sverige har blivit bättre på att samverka internationellt tillsammans, SACF, Mirai (Japan) och den kommande satsningen i Sydafrika som vi hoppas att STINT kommer att stötta är några bevis på detta. Titeln pekade mot ökad konkurrens men jag lyfte fram behovet av ökad samverkan internationellt i dessa tider – science diplomacy kan få en alltmer viktig roll framöver och universiteten runt om i världen har ett ansvar för att bidra till en bättre värld – och det gör vi bäst tillsammans.

Nu är universitetsledningen på väg till USA och under veckan som kommer ska vi besöka UCLA, Berkeley, Stanford och University of Washington. När vi är i Los Angeles, San Fransisco och Seattle passar vi på att ha alumn-  och vänevent på kvällarna. Mer om detta kommer här på bloggen framöver.