Idag har vi beslutat om en förlängning av gällande rektorsbeslut rörande Covid-19. Fortsatt gäller alltså i första hand digitalt där så är möjligt. Smittläget tillåter inte några lättnader och för att ge planeringsförutsättningar förlänger vi beslutet till den 22 mars. Det finns då tid att utifrån pandemiläget göra ett genomtänkt vägval efter halva vårterminen.

Under sommaren och den tidiga hösten började vi planera för att successivt öppna upp universitetet för mer av utbildning och andra aktiviteter på plats fysiskt i våra lokaler. En levande studiemiljö där studenter träffar varandra och sina lärare är viktig för studieupplevelsen och långsiktigt för kvaliteten i utbildningen.

Men smittläget i regionen och i övriga Sverige ville annat. Istället för återgång till campus beslutade vi i november om att skärpa av tillämpningen av gällande riktlinjer inom universitetet, i första hand fram till 17 januari, en skärpning som nu förlängs till den 22 mars.

Ett annat av dagens beslut rörde universitetets utveckling på betydligt längre sikt. Utvecklingsplan 2050 fastställdes som ramverk för universitets rumsliga struktur och fysiska gestaltning i Uppsala och Visby under de kommande decennierna. Platsen där Segerstedthuset byggdes reserverades för universitetets fortsatta utveckling redan på 1800-talet. Med Utvecklingsplan 2050 vill vi ta ett motsvarande ansvar för kommande generationer.

Läs mer om Utvecklingsplan 2050.