En av universitetens viktigaste uppgift är att stå upp och värna fri forskning, bildning och kunskap. I förra veckan kom oroväckande uppgifter om att dödsdomen mot den svensk-iranske forskaren Ahmadreza Djalali är på väg att verkställas. Läget är akut. Med detta blogginlägg vill vi uppmärksamma dödshotet mot Ahmadreza Djalali och dess angrepp mot den fria forskningen.

De senaste dagarna har mängder av enskilda personer, organisationer, politiker, företrädare för akademin och regeringar agerat för att få Ahmadreza Djalali frisläppt. Bland annat har uppemot 150 Nobelpristagare vänt sig direkt till Iran i ett gemensamt brev där de kräver att avrättningen stoppas och Ahmadreza Djalali friges. Även nätverket Scholars at Risk har engagerat sig i fallet och vi 21 rektorer i det svenska nätverket publicerade en debattartikel om Djalilifallet i Expressen i helgen. Vi kräver att ansvariga myndigheter i Iran stoppar avrättningen och omedelbart släpper Ahmadreza Djalali samt att den svenska regeringen, liksom det internationella samfundet, agerar kraftfullt för att få honom frigiven.

Behandlingen av Ahmnadreza Djalili är ett allvarligt övergrepp mot honom och hans familj. Arresteringen och domen är ett flagrant åsidosättande av internationella principer om akademisk frihet, rättssäker juridisk prövning och human behandling av fångar. Dessa garanteras av den allmänna deklarationen om mänskliga rättigheter och den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, som även Iran har anslutit sig till.