Denna vecka har vi genomfört en konferens som avslutar ett treårigt internationaliseringsprojekt som varit mer framgångsrikt än vi någonsin vågat hoppas: SASUF. Det är ett samarbetsprojekt som involverar 37 svenska och sydafrikanska lärosäten och fokuserar på FN:s hållbarhetsmål. Det första mötet ägde rum på plats i Sydafrika för tre år sedan (läs gärna också blogginlägg efter SASUF-konferensen 2019) och det blev en omedelbar succé med stort intresse från forskare från båda länderna. Vad som glatt oss särskilt är att idéer och initiativ nästan uteslutande kommit från forskare och studenter själva i detta projekt. Och många av dessa kommer sannolikt att fördjupas och utvecklas vidare.

Julia Forsberg, student, och Gustaf Cars, projektledare för SASUF

Veckans konferens ”SASUF goes digital” var planerad att äga rum fysiskt, men ställdes om till digital så snart vi förstod att Coronarestriktionerna skulle omöjliggöra resan hit från Sydafrika. Lite oroliga över hur stort intresset då skulle bli grund av detta var vi nog, men det hade vi inte behövt vara. Vi har denna vecka genomfört 60 digitala parallella workshops med totalt över 700 deltagare. Det visar på ett stort och äkta engagemang. Extra roligt är studenter från båda länderna på eget initiativ arrangerat ett 10-tal seminarier. Ett frö till detta såddes förra året då fem studenter följde med den svenska gruppen till konferensen i Sydafrika. Nu finns efter knappt ett år redan ett SASUF Student Network med 300-400 medlemmar. Att det finns ett sug efter att få diskutera hållbarhetutmaningarna från studenterna båda gott för framtiden.

Tisdagens öppning av konferensen ägde rum digitalt med endast en forskare, en student och ett film-team på plats och resten på zoom. Vi höll kontakt live med en motsvarande avskalad öppningsceremoni i Sydafrika med svenske ambassadören Håkan Juholt digitalt närvarande. Senare på dagen deltog jag tillsammans med rektorskollegorna från alla 37 medlemsuniversitet i en Leadership Summit där vi diskuterade framtiden. Enigheten var stor om att fortsätta vårt samarbete och planera långsiktigt, så som hållbarhetsutmaningarna kräver. Så nu har vi alla kommit överens om en gemensam handlingsplan, SASUF 2030, för fortsatt samarbete för hållbarhetsmålen och en bättre värld.