På Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap går vi för närvarande på tvärs – flera nya ämnesöverskridande initiativ har lanserats och fler är på gång. Ämnesöverskridande forskning och utbildning följer en god tradition på humsam. Idéhistorikern Karin Johannisson var en av Sveriges och Uppsala universitets främsta när det gäller att förstå människans komplexitet. Vetenskaplig kunskap om den existentiella kroppen och människan i medicinen innefattar frågor om hälsa, lidande och död. Dessa frågor kan inte ägas av en vetenskaplig disciplin utan är till sin natur gränsöverskridande.

I denna anda hade i dagarna det nya Centrum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap (CMHS) premiär i Humanistiska teatern. CMHS är ett samarbete mellan Historisk-filosofiska fakulteten, Samhällsvetenskapliga fakulteten och Vetenskapsområdet för medicin och farmaci. Centret stödjer tvärgående forskning om medicin och hälsa och den nödvändiga integreringen humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv i de medicinska professionsutbildningarna. Institutionen för idé- och lärdomshistoria, som är värd för CMHS, var också Karin Johannissons heminstitution, vilket förstås inte är en slump.

11 november invigs Uppsala Immigration Lab (UIL). Labbet arbetar med att utveckla nya metoder för att ta tag i aktuella frågor om integration och arbetsliv när det gäller allt från etablering på arbetsmarknaden till samhällsekonomiska aspekter av integration. UIL är placerat vid Nationalekonomiska institutionen och är ett samarbete mellan en rad institutioner främst på Samhällsvetenskapliga fakulteten. Samarbetet innefattar även aktörer i det omgivande samhället, tex. IFAU (Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering).

I pipeline ligger också inrättandet av HERO (Higher Education as Research Object), en universitetsövergripande 5-årig satsning på det breda forskningsfältet högre utbildning. Det är ett fält som är välbehövligt i det svenska forskningslandskapet och bidrar med nödvändig spetskompetens till hela universitets- och högskolesektorn. Inte minst i tider av faktaresistens och hot mot universitetets autonomi behöver vi utveckla kunskap om den högre utbildningens villkor, möjligheter och utmaningar, igår, i dag och imorgon.

Det är viktigt att hålla i minnet att alla tvärgående samarbeten bygger på de ingående miljöernas ämnesspecifika spetskompetens. Utan spets, ingen bredd med andra ord. En viktig slutsats är därmed att alla dessa och andra satsningar vittnar om vilken djup vetenskaplig kunskap inom vitt skilda ämnen som återfinns inom humsamområdet.

PS. Missa inte det spännande symposiet 29 oktober på CIRCUS (Center for Integrated Reseach on Culture and Society) på temat Doing research together: The good, the challenging and the ugly aspects of collaborative research.

Tora Holmberg, vicerektor för vetenskapsområdet humaniora och samhällsvetenskap