Igår meddelade Folkhälsomyndigheten lokala råd för Uppsala i syfte att minska smittspridningen, när trycket på vården nu börjat öka i vår region. Förra veckan skrev vi här på bloggen att vi behöver ta ett steg tillbaka under rådande smittläge; nu krävs en ytterligare skärpning från oss alla för att hjälpa till.  Under de kommande två veckorna ska vi vara extra noggranna med att följa rekommendationerna. Det handlar egentligen inte om några helt nya råd, utan snarare om att tillämpa gällande regler och riktlinjer ännu mer strikt.

Vi har under våren och hösten arbetat fram väl fungerande lösningar i vår verksamhet och smittspridningen har inte varit oroväckande inom universitetet. Men vår försiktighet måste också gälla utanför jobbet i lika stor utsträckning.

Behovet av att minska belastningen på kollektivtrafiken är markant. I enlighet med de skärpta råden är det under de kommande två veckorna särskilt viktigt att alla inom universitetet som kan arbeta hemifrån ges möjlighet att göra det, särskilt de som är beroende av kollektivtrafik för att ta sig till arbetet. På så sätt lämnar vi plats åt dem som verkligen måste ta bussen till jobb eller studier.

Om alla som kan lämnar plats i lokaltrafiken, håller distans i affärer och minimerar det sociala umgänget med personer utanför det egna hushållet ger det resultat.

Universitetets verksamhet fortsätter liksom tidigare i smittskyddsanpassade former. Vi stänger inte lokaler för varken studenter eller medarbetare, men anstränger oss ännu mer för att hålla avstånd och undvika trängsel.