Smittspridningen ökar i Uppsala och vi behöver just nu och de närmaste veckorna vara extra noggranna när vi väljer att mötas fysiskt. Mycket fungerar ju också väldigt bra digitalt. Men att ibland träffas under välplanerade och ordnade former hjälper oss att orka hålla i nu när vi vet att denna situation blir långvarigare än vi först trodde.

Vi bestämde oss ganska tidigt under pandemin för att inte slentrianmässigt skjuta upp eller ställa in aktiviteter, utan att istället försöka ställa om. Många evenemang har av nödvändighet digitaliserats nästan helt och blivit långt över förväntan. Andra har anpassats och glesats ut för att vi ändå ska kunna träffas, ibland i kombination med webbsändning.

Den senaste veckan har vi deltagit i en några sådana anpassade evenemang. Att kunna träffas under lite högtidliga former för att tillsammans uppmärksamma viktiga företeelser och satsningar ger extra energi och skjuts framåt, och skapar minnesvärda stunder.

Invigning av AI4Research Foto Mikael Wallerstedt

Invigningen av den tvärvetenskapliga forskningssatsningen AI4Research nyligen är ett exempel. Det är ett femårigt projekt som ska förstärka, förnya och vidareutveckla forskningen inom artificiell intelligens (AI) och maskininlärning. Vi gläds åt det generösa stöd vi fått från Beijerstiftelsen och Anders Wall för den nya Beijerprofessuren i artificiell intelligens som innehas av föreståndare och professor Thomas Schön. Detta är en spännande satsning som kommer hela universitetet och många forskningsområden till godo. En annan spännande satsning som invigdes i veckan är Globelife, där tvärvetenskapliga samarbeten utvecklas mellan oss och Karolinska Insitutet inom global hälsa.

Utdelning av utmärkelsen “För nit och redlighet i statens tjänst”

Som rektor var det särskilt glädjande att få möjlighet att dela ut utmärkelsen ”För nit och redlighet i rikets tjänst” vid en fin – och noggrant utglesad – ceremoni i Universitetshuset i torsdags. Utmärkelsen har funnits sedan 1803 och delas ut en gång per år till de som varit anställda inom staten i minst 30 år eller i 25 år i samband med pensionering. I år var det 61 personer som tackades för det viktiga arbete de gjort och gör vid Uppsala universitet.

Roligt var också att jag fick möjlighet att plantera ett nytt träd i Botaniska trädgården, en gåva av Akademiska Hus. Tack för denna gåva, och tack för gott samarbete genom åren!

Ett träd som ska bära frukt för framtiden