I torsdags var jag inbjuden på taklagsmacka i hus 10, Nya Ångström. Bygget har kommit så långt att fasad och tak i princip är färdigbyggda.

Byggarbetarna hade samlats på entréplan för att fira att bygget har kommit så långt. Smörgåsarna var större än vad jag är van vid. Vi gick in i atriet i mitten av hus 10. Atriet är imponerande med sin takhöjd på närmare 30 meter. Nu kan man börja föreställa sig hur miljön kommer att gestalta sig med reception, undervisningslokaler, restaurang och kontor för IT-institutionen.

Jag var inbjuden för att hålla ett tal. Byggarbetarna stod på de olika våningsplanen runt atriet. Det var en mäktig känsla att titta upp och se alla som är delaktiga bygget. Jag försökte beskriva vikten av deras arbete. När allt är färdigt kommer Nya Ångström totalt att omfatta 100 000 kvadratmeter för utbildning och forskning inom teknik och naturvetenskap. Denna anläggning kommer att vara en samlingspunkt för svenska och internationella studenter och forskare. Den blir ett väsentligt bidrag till utvecklingen av Uppsala, regionen och faktiskt hela landet. Jag tackade för att de har bedrivit sitt viktiga arbete inom tidsplan och budget trots försvårande omständigheter under coronapandemin.

Till sist fick jag tillfälle att titta på placeringen av Foucaultpendeln, som kommer att bli 28 meter lång. Fästet sitter redan i taket och cirkeln i golvet, över vilken pendeln kommer att svänga, finns redan tydligt markerad.

Det var med en känsla av tacksamhet och stolthet jag cyklade därifrån.

Johan Tysk, vicerektor för vetenskapsområdet teknik och naturvetenskap.