Smittläget i Sverige, och inte minst i Uppsala, oroar. Antalet som testar positivt för Covid-19 har ökat markant de senaste veckorna. Ungdomar och inte minst studenter har pekats ut som grupper som särskilt bidrar till smittspridningen.

Delvis har studenterna oförskyllt hamnat i skottgluggen. Det finns exempel på att sociala sammankomster bland studenter lett till smittspridning men siffrorna antyder egentligen inte att studenter skiljer sig från andra grupper av unga, enligt Uppsalas smittskyddsläkare Johan Nöjd. Vår bild är att Uppsalas kårer och studentnationer fortsätter att agera ansvarsfullt.

Icke desto mindre är läget just nu oroande. Vi vill absolut inte hamna i samma situation som i våras, då universiteten helt tvingades lägga över utbildningen online.

Därför är det just nu särskilt viktigt att vi fortsätter att följa de allmänna råden, håll avstånd, tvätta händerna och undvik att samlas i större grupper. Ju längre pandemin pågår, desto mer slappnar vi av. Nu är det dags att höja uppmärksamheten igen och se till att vi verkligen håller avstånden.

Dags att ta ett steg tillbaka, med andra ord. Det gäller självklart våra studenter, men det gäller också alla oss andra!