Efter nio år som ställföreträdande vicerektor tog jag i somras steget in som vicerektor för vetenskapsområdet för medicin och farmaci (Medfarm). Detta är en spännande utmaning som jag ser mycket fram emot. Det är första gången Medfarm utsett en vicerektor med rötterna i farmaceutiska fakulteten. Jag upplever att jag har ett starkt stöd från hela vetenskapsområdet och de första månaderna har med råge mött mina positiva förväntningar på uppdraget!

Som i alla universitetets verksamheter, präglades våren av Coronapandemin även inom vårt vetenskapsområde. Jag är mycket glad och stolt över alla medarbetares engagemang, flexibilitet och pragmatiska arbete i en tid som medfört nya utmaningar och krävt förändrade sätt att undervisa, forska och studera. Med gemensamma krafter lyckades vi på kort tid ställa om verksamheten och genomföra undervisning och examination på distans. Inom Medfarm finns gott om lärdomar som vi tar med oss in i framtiden.

Stort engagemang vid förberedelserna inför vetenskapsområdets visionsarbete

Vid Medfarm händer mycket och utvecklingen går fort. Det ser vi inte minst i nya möjligheter tack vare höstbudgeten med en ökning i statsanslag för utbildning och forskning. Budgeten är större än vanligt och visar att regeringen har förtroende för vår verksamhet.

Medfarm har tagit fram en gemensam målsättning för samverkan mellan Region Uppsala och Uppsala universitet, bland annat med fokus på genomförande av den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Det nya 6-åriga läkarprogrammet startar hösten 2021 med nya medel från regeringen, och arbetsterapeutprogrammet är ett helt nytt program som startar efter önskemål från sjukvården för att möta regionens behov.

För att få motivation och en tydlig bild av vart vi är på väg och varför behövs en vision. Visionen ska måla upp en bild av vad Medfarm strävar efter att vara i en framtid som vi har mod och passion nog att tro på. Redan 5-6 oktober samlar jag Medfarms medarbetare och studenter till en serie workshops för att jobba med vårt gemensamma visionsarbete, där det gäller att lyfta blicken och se till hela verksamhetens bästa – både Uppsala universitets och Medfarms. Alla studenter och medarbetare ska ha möjlighet att göra sin röst hörd och alla bjuds in att delta aktivt, både i fysiska möten och digitalt. Workshopparna leds av en engelskspråkig facilitator, med bred erfarenhet av liknande processer vid andra lärosäten i Europa.

Vårt visionsarbete är ett av våra viktigaste uppdrag under 2020–21 och det kommer påverka vår verksamhet en lång tid framöver. Jag har bjudit in alla som har en koppling till vetenskapsområdet att delta och engagera sig för Medfarms framtid! Man anmäler sig via: www.medfarm.uu.se/vision

Mats Larhed, vicerektor för vetenskapsområdet för medicin och farmaci