Terminen är igång och verksamheten rullar, med studenter på campus och många som tar stort ansvar för att hålla avstånden och motverka smittspridning av Covid-19. Vi har distansvärdar på campus som påminner om någon glömmer. Vi har fått våra första smittfall i ett par studentgrupper denna vecka och det hanterades snabbt och ansvarsfullt av kursansvariga och fakulteter. Bland många tusen studenter vore det konstigt att inte få något enda fall, så det var inte oväntat. Men vi vill passa på att påminna om att hålla i och hålla ut och följa restriktionerna, så att vi slipper gå tillbaka online annat än kortvarigt i mindre grupper medan smittspårning pågår. Vi har ett gott samarbete med regionens smittspårning och håller nära kontakt både i Uppsala och i Visby.

Håll er informerade via webben (för medarbetare, och för studenter) och följ instruktionerna för hur du gör om du själv testat positivt eller har en smittad medarbetare/student. Vi har i Sverige ett stort individuellt ansvar enligt smittskyddslagen. Det innebär att det är ett brott att underlåta att skyndsamt informera om smitta.

Som vanligt innehöll veckan en mängd möten. Prorektor träffade grupperna som förbereder UKÄ:s granskning av vårt kvalitetsarbete. Många har engagerats i förberedelserna och vi kommer med spänning att följa arbetet. Under veckan fick vi också besked om att regeringen gör en förordningsändring och att Peter Honeth utsetts att bistå ansvarig myndighet UHR för att högskoleprovet ska kunna genomföras i höst. Turerna har varit många i denna fråga och nu avvaktar vi besked om vad som kommer att gälla för Uppsalas del.

Veckan bjöd också på en festlig stund när Ångströmlaboratoriets nya hus 9 invigdes den 9/9 kl 9 och imorgon har jag som rektor äran att gratulera årets mottagare av Disapriset vid ett Zoom-evenemang.

Banden är klippta för hus 9

I tisdags hade jag, Eva, ett givande möte med ett 40-tal unga forskare från Junior Faculty. Jag fick många frågor relaterade till den pågående pandemin och jag vill här försöka återge en del av de resonemang vi förde om avstannade forskningsprojekt, isolering, synen på munskydd och långsiktiga effekter av pandemin och i vilka kanaler information om Corona ska sökas.

Vi kan ännu inte överblicka alla konsekvenser av pandemin på forskningen och hur de ska hanteras. Doktorandernas situation har diskuterats och kommer att bedömas i samband med deras individuella studieplaner i syfte att identifiera eventuella behov av förlängning (framgår av beslut 9 juni). Tillsammans med rektorskollegor uppmärksammar jag behovet att förlängningar av anslagstider och andra åtgärder. Corona har påverkat olika. Där vissa har kunnat använda perioden för fokuserat skrivande med mindre brus har andra försenats av att inte kunna resa, eller av att inte kunna samla in nödvändiga data.

Pandemin har skapat oro och osäkerhet om hur man ska agera som kan vara svår att hantera. Detta behöver vi alla tänka på. Jag brukar säga att akademin är en miljö som är fattig på beröm, och jag tror att det i denna tid är viktigare än någonsin att vara generös och visa varandra uppskattning. Hör av er till dem som inte kan vara på plats och fråga hur det går. Jobbar man mycket hemma är det viktigt att sitta bra och se till att röra på sig. Vi blir gärna otroligt effektiva på zoom, men det är viktigt att inte glömma det där andra. Zooma även med lite flams och trams om oväsentligheter.

Ansiktsmask eller inte är en fråga som engagerar många. Vi ställer inga krav på att använda ansiktsmask på universitetet, men den som vill kan förstås göra så. Det är viktigt att mask inte används som ursäkt för att inte hålla avstånd eller följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Själv använder jag mask när jag åker tåg och på flyg. Vi har fått signaler från regionen att man ser kollektivtrafiken som en stor risk. Därför uppmanar vi alla att promenera eller cykla i den mån det går.

När vi blickar tillbaka på denna tid kommer vi nog att se att vi förändrat vår verksamhet – det viktiga är att det blir med kvalitet i fokus. En positiv effekt redan nu är att hela vår organisation på alla nivåer blivit vassare på att använda digitala verktyg i arbetet. Det kommer att utveckla universitetet. En del av våra digitala lösningar kommer att finnas kvar – många vittnar om zoommöten som fungerat bättre än de fysiska och att man vill behålla dem. Samtidigt har vi också insett vad fysiska möten betyder och saknar dem mycket.

Jag fick frågan om långsiktiga effekter på internationell mobilitet och på den punkten är jag säker. Den är viktig och ska fortsätta. Kunskap känner inga gränser. Internationell erfarenhet är inte bara bra för karriären utan ger också interkulturell kompetens som ökar förståelsen mellan människor. Erasmusprogrammen, till exempel, är på så sätt också ett fredsprojekt. Däremot ändras nog resmönstret; det blir färre av kortvariga resor till konferenser och möten som fungerar att hålla digitalt. Det är bra för både hälsan och miljön. Men fortsätt åka på Postdok, fältstudier och utbyten!

När det gäller vilken information från universitetet från Covid-19 man ska följa så behöver ett så stort universitet som Uppsala flera kanaler. Generell information till alla finns samlad på medarbetarportalen och för studenterna på uu.se, men förutsättningarna ser så olika ut över vårt breda universitet så det behövs också lokal information på olika nivåer. På rektorsbloggen försöker vi då och då förtydliga hur vi från ledningen ser på situationen och hur det övergripande rektorsbeslutet från i somras, som fortfarande gäller, ska uppfattas.