En av de allra viktigaste frågorna för ett universitet är att lyckas rekrytera och behålla de allra bästa forskarna och lärarna. Det är nyckeln till fortsatta framgångar, nya upptäckter och nöjda studenter. Ska vi vara en attraktiv forsknings- och utbildningsmiljö som lockar de bästa, inte bara nationellt utan även internationellt, krävs det att vi utvecklar våra karriärvägar vid universitetet. Flera projekt pågår därför för närvarande som handlar om just universitetets kompetensförsörjning.

Utredarna Ann Fust och Magnus Ödman


Idag arrangerades en digital hearing med utredarna Ann Fust och Magnus Ödman som tagit fram det förslag till ny anställningsordning som nu är ute på remiss. Det var roligt att se så många deltagare på zoom, närmare 100 personer, och att det kom så många konstruktiva bra synpunkter. Många har kommit med inspel och synpunkter under utredningens gång, och jag uppmanar nu alla att även bidra till remissvaren så att vi kan vässa förslagen ytterligare. Ämnet rymmer många svåra frågor att ta ställning till och det behövs både ett starkt engagemang och mod för att skapa de karriärvägar som utvecklar vårt universitet mest. Stort tack till Ann och Magnus, kommentatorer och övriga seminariedeltagare! Fortsättning följer.

Johan Elf, Sanna Koskiniemi och Mattias Martinson kommenterade Ann Fusts utredning. Moderator: Pernilla Björk.