Denna vecka, då vi gjort de sista förberedelserna för terminsstarten och hälsat våra nya studenter välkomna med en digital talk show, har påmint oss om hur viktig samverkan med andra är på alla nivåer. Tillsammans med regionen, kommunen och studenterna har vi försökt göra allt vi kan för att vi ska undvika en smittspridning så här i början av hösten. Alla gör sitt bästa och alla varit inriktade på gott samarbete. Nu hjälps vi alla åt att följa restriktionerna. I veckan skickade jag en uppmaning om detta till våra nya studenter i ett öppet brev.

Vi bjöd på en digital talkshow istället för sedvanligt välkomstmottagande

Ett av flera möten i veckan handlade om ledarskapsutveckling. Det har sitt ursprung i ett annat samarbete och uppstod då vi förra året reste till Sydafrika för att delta i en tvärvetenskaplig konferens på temat hållbarhet inom ramen för det svensk-sydafrikanska projektet SASUF. Under den veckan var jag inbjuden till lärosätet Central University of Technology, Free State, för att tala om min egen ledarskapsresa. Detta tillfälle ledde till ett fördjupat samarbete och i veckan ägde det första gemensamma mötet rum via Zoom inom ramen för deras ambitiösa ledarskapsprogram för framtida kvinnliga ledare, Next Generation Women Leadership Programme. Det var planerat till Uppsala i maj, då slutkonferensen för SASUF skulle ha varit, men istället träffades vi nu digitalt. Det blev en mycket lärorik och intressant dag och jag kunde konstatera att vi även om vi inte kan träffas så kan genomföra det vi planerat på andra sätt. Mentorsmöten och jobbskuggning fungerar utmärkt via zoom.

Inspirerande zoommöte om ledarskap

Dagen efter hade jag och andra rektorskollegor ett zoommöte med representanter för studieförbundet Folkuniversitetet, ett möte som väckte många spännande tankar om utvecklat samarbete. Folkuniversitetet växte fram ur universitetsvärldens studieledarföreningar, som arrangerade studiecirklar för den breda allmänheten och än idag finns ett aktivt samarbete med universitet och högskolor. Här i Uppsala bland annat inom ramen för Framtidsakademin och Korta vägen för nyanlända. Det blev en bra diskussion som jag hoppas kommer att leda till nya och fördjupade samarbetsformer. Vi delar samma vision om folkbildning, att kommunicera forskningsbaserad kunskap och den verksamhet som bedrivs på Folkuniversitetet ligger väl i linje med universitetets ambitioner när det till exempel gäller breddad rekrytering och livslångt lärande. Tillsammans kan vi göra varandra bättre och jag ser fram emot ett fördjupat samarbete framöver.

I veckan kom också beskedet att regeringen genom en ändring i högskoleförordningen öppnar möjligheten för UHR att besluta att högskoleprovet, som ställdes in i våras, ska kunna genomföras för ett begränsat antal personer. Det är bra att möjligheten finns inför våren, men det är inte realistiskt att tro det ska kunna genomföras redan i höst. Det råder fortfarande pandemi.