Efter en sommar präglad av hemester närmar vi oss nu terminsstart. Att hälsa våra studenter välkomna är en glädje för oss i ledningen liksom för universitetet i stort. Vi är glada att kunna mötas igen på campus, men samtidigt är det viktigare än någonsin att vi lyckas följa alla rekommendationer och riktlinjer för att minska smittrisken. Tvätta händerna, stanna hemma om du är sjuk, och – mycket viktigt – testa dig om du har symptom! Det är gratis och regionens kapacitet är god både i Uppsala och Visby.

Rekommendationerna från sjukhuset i våras håller än

Vi har alla varit på olika platser och träffat olika personer under ledigheten och vi vet att det är just vid terminsstart som förkylningarna brukar komma. Smittspridningen har lyckligtvis varit låg i Sverige under sommaren, vilket kan förleda oss att bli lite mindre noggranna med rutinerna. Men vi ser i omvärlden att smittan snabbt kan ta ny fart lokalt, så nu behöver vi alla hjälpas åt att göra vad vi kan för att det positiva läget ska bestå. Inte minst för alla våra förstaårsstudenter är det viktigt att vi kan undvika att tvingas återgå till all verksamhet på distans.

Pågående arbete med skyltning på campus inför terminsstart

Det har gjorts ett stort arbete på institutioner, fakulteter och inom stödverksamheten inför och under sommaren för att förbereda terminsstarten. Det är många som bidragit till detta lösningsorienterade förberedelsearbete. Varmt tack! Vi behöver fortsätta hjälpas åt att observera hur allt fungerar i praktiken och åtgärda där det behövs.

Det finns också bra information, med tips och råd, i Medarbetarportalen och för studenter på uu.se. Skyltar har tagits fram för campus. Mottagningar och andra större sammankomster har anpassats för att undvika smittrisk. Vi lärde oss en hel del på detta område förra terminen då allt färre evenemang ställdes in efter hand, för att istället övergå till digital form. Den 28 augusti är det dags för oss att hälsa våra recentiorer välkomna, i år digitalt vid en digital talk show i Universitetsaulan.

Även om mycket har förberetts kommer vi att möta utmaningar fortlöpande under hösten. Inte minst behöver vi hantera den oro som vi vet finns hos både studenter och medarbetare. Just detta har vi i universitetsledningen känt som en stor utmaning i vår kommunikation. Lugnande ord kan få vissa att ta för stora risker, tydliga varningar riskerar förstärka rädslan hos dem som redan är oroliga. Vi har haft många diskussioner och landat i att allvaret är befogat men att vi alla ska behålla lugnet. Man kommer långt med sunt förnuft och gott samarbete. Låt oss fortsätta ta gemensamt ansvar!

Vi vill också passa på att påminna alla som har möjlighet att upplåta ett rum till en student. Inledningsvis kommer i år något färre internationella studenter, men samtidigt har 3000 fler svenska studenter antagits än förra året och som varje termin är det många som letar bostad.

Välkomna tillbaka till en ny termin!