Igår var jag inbjuden att hålla öppningsanförandet vid ett välplanerat digitalt evenemang i Hanoi, Vietnam. Konferensen uppmärksammade slutförandet av Erasmus+ -projektet EVENT, som koordinerats av Uppsala universitet. Det är positivt att våra internationella samarbeten fortgår och att de, som i detta fall, kan avslutas med en vacker och värdig ceremoni över gränserna trots att vi inte kan mötas fysiskt.

Projektet, som pågått i tre och ett halvt år, är EU-finansierat med en budget på närmare en miljon euro. Det är ett kapacitetsuppbyggnadsprojekt som genomförts i samarbete med Vietnams utbildningsdepartement och ett antal vietnamesiska universitet. EVENT har arbetat för att stärka utexaminerade högskolestudenter inträde på arbetsmarknaden efter examen och har innehållet tre delar. Först genomfördes en stor alumnundersökning, den första i sitt slag i Vietnam, som gav värdefull information för fortsatt utveckling av landets läroplaner. Karriärvägledningscentra etablerades vid fem universitet och en webbportal, där studenter och universitet kan hämta metoder och tips för att förbättra matchningen mellan studier och näringsliv, utvecklades.

EU-delegationens ordförande Tom Corrie, Sveriges ambassadör Ann Måwe samt Vietnams viceminister för utbildning, Nguyen Van Phuc, trycker på startknappen för webbportalen.

Det finns sedan länge ett givande samarbete mellan Sverige och Vietnam och sedan flera år har Uppsala universitet ett representationskontor i Hanoi. I mitt tal lyfte jag fram betydelsen av internationellt samarbete där alla parter bidrar med sin unika expertis. Utan de vietnamesiska universitetens engagerade arbete hade projektet inte nått sådan framgång. Vid sidan av EVENT-projektets 10 medlemsorganisationer, deltog även ett tjugotal vietnamesiska universitet i ceremonin. Efter den formella inledningen tog resultatpresentationer och ämnesdiskussioner vid.