Igår fattade jag beslut om stipendier för 2.5 miljoner kronor som ska möjliggöra att 74 av våra internationella studenter kan fortsätta sina studier här vid Uppsala universitet, trots att Coronapandemin drabbat dem och deras stödjande familjer hårt ekonomiskt. Den internationella miljön är viktigt för vårt universitet och för utbildningskvaliteten. Mötet mellan människor med perspektiv från olika delar av världen väcker reflektion och diskussion – det som är själva livsnerven i det akademiska samtalet. Vi är i världen och världen är hos oss i Uppsala.

Den rådande situationen gör att det är viktigare än någonsin att fortsätta ge stöd till internationella studenters studieavgifter för dem som har svårt att finansiera dem på egen hand. Jag hoppas att många ser värdet med detta och vi välkomnar fler att bidra.

Foto. Mikael Wallerstedt

Coronapandemin har av nödvändighet stängt gränser och försvårat utbyten. Nu mer än någonsin är det viktigt att söka och värna internationella kontakter och relationer. Det kräver att vi tar initiativ för att upprätthålla kontakter och hitta nya vägar att mötas. Annars finns risk att världen lutar sig tillbaka i slutenhet och att misstro och konflikter får bränsle. Vi såg många orostecken redan innan pandemin och vi ser nu att läget förvärrats med ökat våld och uttryck för rasism. När människor ställs mot varandra istället för att söka dialog och kunskap om varandras perspektiv är vi på fel väg.

Som universitet värnar vi grundläggande värderingar om allas lika värde, det öppna samtalet och allas rätt att komma till tals och påverka. Vi tar avstånd från rasism och all annan diskriminering. Våra mål och strategier är tydliga i dessa frågor. Vi ska bidra till en öppen och kunskapsbaserad samhällsdebatt där yttrandefrihet och mänskliga rättigheter är centrala utgångspunkter. Lika villkor och en öppen, saklig, kritisk diskussion lägger grunden till nya idéer och vetenskapliga teorier och därmed till bättre förståelse av världen. På denna grund bidrar vi till en bättre framtid.