Midsommartid innebär ljusa kvällar och nätter, blomsterfägring och ledighet i sikte för de allra flesta av oss. Det har varit en ovanlig termin för oss alla, med förändringar både på arbetet och fritiden som vi inte alls hade räknat med. Vi är stolta och tacksamma när vi ser hur lärare, studenter och övriga medarbetare vid Uppsala universitet hanterat och tagit ansvar för situationen under pandemin.

Uppskattad digital masterceremoni i Universitetshuset

Även om vi inte kunnat avsluta denna termin som vanligt, med Sista Aprilfirande, vårpromotion och examenshögtider så kan vi lyckönska väldigt många studenter och doktorander till examen och önska alla ett varmt Lycka till i fortsättningen.

Något vi lärt av denna vår är hur viktig expertkunskap och ett gott samarbete är när samhället ställs inför oväntade utmaningar. Studenter har tagit ansvar och det har varit täta och konstruktiva kontakter med myndigheter, politiker och kollegor på lokal, regional och nationell nivå. Vi kan också konstatera att ett enormt ansvar tagits av forskarna, vid SciLifelab och övriga universitetet, i att ställa om för storskalig testning, initiera nya behövliga forskningsprojekt, erbjuda vården såväl skyddsutrustning som arbetskraft samt svara på frågor och delta i debatten.

Terminen började – i vad som idag känns som en annan tid – med att vi tog emot nya studenter och firade nya doktorer vid vinterpromotionen. Ledningsrådet besökte Gotland och träffade medarbetare och regionpolitiker, som berättade om den positiva utveckling som Uppsala universitet bidragit till på ön. I februari summerades 2019 i årsredovisningen och vi kunde konstatera att universitetet hade ännu ett år med mycket positiv utveckling. Det går bra för Uppsala universitet, både ekonomiskt och verksamhetsmässigt, vilket ger en stabil bas när vi i höst behöver ta hand om svårigheter som uppstått i pandemins spår.

Bland de sista större fysiska möten vi höll var en mycket konstruktiv dekandag i slutet av februari. Vid samma tid tog vi emot en biblioteksutredning och lämnade in en EUN-ansökan. Om den senare väntas vi få besked om inom några veckor.  Implementeringen av mål och strategier är igång med en generös tidsplan och samordningen av de interna styrdokumenten har kommit en god bit på väg. Arbete med ny miljöplan pågår och möjligheten att söka medel för klimatåtgärder har öppnat. Innan smittspridningsläget satte stopp för fysiska möten hade vi efter en uppmärksammad mediedebatt ett viktigt rektorsseminarium om det fria ordet i akademin. Alla var överens om att friheten att uttrycka sig och ifrågasätta är kärnan inom akademin, men att det samtidigt behövs ett bättre stöd i att hantera trakasseriärenden. En översyn av riktlinjer på detta område har gjorts och alla behöver hjälpas åt att fortsätta prata med varandra om dilemman som kan uppstå på jobbet. Det sista öppna evenemanget med större publik blev en inspirerande alumnföreläsning av Årets alumn Emma Frans.

Årets alumn Emma Frans och rektor
Zoomfika med prefekterna blev ett av vårens digitala pilotprojekt

Från andra veckan i mars, då Folkhälsomyndigheten klargjorde att vi hade samhällsspridning av Covid-19 och vi ställde om till distansundervisning från ena dagen till nästa, har mycket varit annorlunda. Alla är nu fullfjädrade användare av digitala mötesverktyg. Många har utvecklat arbetssättet vidare och planerar för att fortsätta utnyttja teknikens möjligheter även när pandemin klingat av. Det har varit många snabba beslut och nya uppdrag från regering och myndigheter. Bland annat betyder det att vi kommer att kunna välkomna fler nya studenter än planerat till Uppsala universitet i sommar och i höst, vilket är glädjande. Vi har genomfört fina och uppskattade digitala masterceremonier och lärt oss att även dessa kan genomföras på nya sätt.

2020 är också ett ”supervalår”. Flera personer i ledningsrådet och konsistoriet har avtackats, bland annat konsistorieordförande Gudmund Hernes och två av oss som skriver under denna hälsning: vicerektor Stellan Sandler och Torsten Svensson. Vi har också välkomnat ny ordförande Anne Ramberg och nya ledamöter till konsistoriet, som redan har hunnit fatta  några verkligt viktiga beslut – att anta universitetets verksamhetsplan för 2021 med planeringsförutsättningar även för 2022 och 2023, och inte minst att till regeringen föreslå Anders Hagfeldt till ny rektor för perioden 2021-2026. Redan 1 juli välkomnar vi två nya vicerektorer till sina uppdrag: Mats Larhed för medicin och farmaci, och Tora Holmberg humaniora och samhällsvetenskap.

Vi önskar nu alla medarbetare, studenter, samarbetspartners och vänner en riktig skön sommar med vila, utevistelse och umgänge på ansvarsfullt sätt. Lägg arbetet åt sidan under ledigheten och njut av den svenska sommaren. Vi ses i augusti, med ny energi och inspiration och förhoppningsvis ett bättre pandemiläge.

Trevlig sommar!

Eva Åkesson, rektor
Anders Malmberg, prorektor
Caroline Sjöberg, universitetsdirektör
Torsten Svensson, vicerektor humaniora och samhällsvetenskap
Stellan Sandler, vicerektor medicin och farmaci
Johan Tysk, vicerektor teknik och naturvetenskap

F v Anders Malmberg, Torsten Svensson, Caroline Sjöberg, Eva Åkesson, Johan TYsk och Stellan Sandler. Foto: Mikael Wallerstedt