Denna vecka har vi i universitetsledningen besökt lärare på tre olika campus för att ta del av erfarenheter från pandemiperiodens undervisning. I onsdag var vi på Akademiska sjukhuset och fick bland annat en demonstration av hur läkarstudenter via zoom fått lära sig att praktisk undersöka inflammerade leder. I går träffade vi lärare på Blåsenhus, och i dag på Ångströmlaboratoriet. Det var sammantaget enormt inspirerande att lyssna på dessa kreativa och kloka personer som satt studenterna i fokus under denna period.

Besöker läkarprogrammets lärare

Det har funnits stora utmaningar, bland annat med genomförande av praktiska moment, examination och med övertid. Det påtvingade skiftet till digital undervisning har samtidigt lett till nya insikter och utveckling av nya arbetssätt som man vill behålla framöver. Den sammantagna bilden är att perioden efter snabbomställningen i mars gått över förväntan och att lärarkåren tagit sig an den nya situationen på ett beundransvärt sätt.

Möter lärare inom humaniora och samhällsvetenskap

Många har provat att jobba med ”flipped classrooms” och sett att digitala seminarier även kan ha viktiga fördelar, som att det är lättare att på ett planerat sätt aktivera alla. Studenter som annars håller sig i bakgrunden har kommit fram bättre.

Universitetet har på kort tid fått ett lyft i digital pedagogik och ett stort bibliotek av inspelade föreläsningar. På läkarprogrammet har man på ett kreativt sätt skapat nya virtuella patientfall och vi fick se fantastiska demonstrationer av virtuella laborationer i materialvetenskap och fysik vid Ångströmlaboratoriet.

Det finns all anledning att fortsätta denna pedagogiska utveckling under hösten och inte minst att öka erfarenhetsutbytet mellan lärare. Behålla och utveckla det man sett fungerar bra digitalt, och nyttja tiden på campus till det viktigaste. Här finns information om undervisning online som stödjer det arbetet. Men många – både studenter och lärare – vittnar om längtan att träffas i klassrummet så lättnaderna i höst är välkomna.

Vi fick också bekräftat att inriktningen i våra rambeslut att lägga stort ansvar på institutioner och kursansvariga är riktig. Det är här ute kompetensen finns att lösa de konkreta utmaningar som uppstår. Även valet att prioritera förstaårsstudenterna för fysisk närvaro på campus i höst har starkt stöd.

Det vi också tog med oss från besöken är utmaningen med lokaltillgången. Glesare kräver större lokaler, och det mesta är redan bokat. Vi har, som ett bidrag, för avsikt att nästa vecka fatta beslut om att införa hyresfritt för undervisning och examination i universitetshusets lokaler i höst.