Gårdagens konsistoriesammanträde innehöll inte bara som alltid diskussion om en rad viktiga utvecklingsfrågor för universitetet, utan också avtackning av flera ledamöter vars mandatperiod går ut 30 april – bland dessa avgående ordföranden Gudmund Hernes, som med stadig hand lett styrelsearbetet sedan 2017. Ett varmt tack för denna tid!

Regeringen har idag, i elfte timmen, utsett de åtta externa ledamöter som ska sitta i konsistoriet från och med 1 maj och tre år framåt. Vi vill hälsa vår nya ordförande Anne Ramberg och övriga nya ledamöter hjärtligt välkomna. De kommer med nya och viktiga erfarenheter. Vi ser med tillförsikt och spänning fram emot samarbetet. Ett delvis nytt konsistorium innebär lite av en nystart och öppnar för förnyelse, samtidigt som de som fortsätter garanterar den så viktiga kontinuiteten.

Läs mer om de externa ledamöterna här. I konsistoriet ingår även rektor som fast ledamot samt tre lärare och tre studenter.