Zoommöte med politikerna

Fredagen inleddes med ett extra insatt möte med Uppsalapolitiker på kommunal, regional och nationell nivå. Vid förra mötet efterfrågades lite tätare frekvens på träffarna, vilket vi gärna hörsammade. Det är bra att vi får möjlighet att lyfta fram vad som är på gång inom universitetet, såväl framgångar som utmaningar och vi fick bra och relevanta frågor från politikerna som visar stor vilja att vara med och driva på det som behövs. Vi påpekade till exempel att det är viktigt att tänka långsiktigt när det gäller forskningsfinansiering. Satsningar på Coronarelaterad forskning är ytterst angelägen och välkommen, men det är viktigt att inte glömma att det behövs fortsatta breda satsningar för att klara framtida utmaningar.

Just tätare möten har blivit en tydlig konsekvens av Corona på flera områden. Det finns ett stort behov av att lyssna av varandra för att hitta rätt åtgärder snabbt. Vi har för närvarande en tätare dialog med utbildningsdepartementet och statsrådet, vilket är positivt och ger resultat. Att vårdstudenters försäkring inte gällde Covid-19 har till exempel snabbt åtgärdats och vi upplever att det finns vilja att lyssna till våra behov. Även vi i universitetsledningen känner samma behov att lägga örat mot rälsen och lyssna inåt vårt universitet.

Rektor och avdelningschef Karin Apelgren i zoomstudion

Vi avslutade därför dagen med att zoomfika med prefekterna. Vi har insett att digitala möten är en modell som nog kommit för att stanna i större utsträckning än tidigare. Fler kan delta, och mötena kan hållas korta och effektiva. Idag var temat internationella studenter, ett område där det finns många frågor. Det är bra att vi kan fånga upp frågor, även om vi inte kan svara på alla, och även få en aktuell bild av situationen ute på institutionerna. På en punkt kunde vi ge lugnande svar. Universitet står på stabil ekonomisk grund. De extra kostnader som kan uppstå i år, kommer vi med säkerhet att kunna hjälpas åt att hantera i efterhand.