Samtidigt som världen befinner sig ett slags undantagstillstånd går tiden sin gilla gång. Påskhelgen närmar sig och årstiden övergår allt tydligare till vår. Viktigt nu när vi tar några dagar ledigt är att fortsätta det vi lärt oss: Stanna hemma vid symptom, tvätta händerna, håll avstånd. Men låt oss också försöka njuta av ljuset, den spirande grönskan och koltrastens sång.

Omställningen av vår utbildning och forskning har gått över förväntan. Även annan verksamhet vid universitetet påverkas. Vårens doktorspromotion flyttas till november och ersätter professorsinstallationen, medan vi firar universitetets nya professorer dubbelt år 2021. Planeringen av digitala aktiviteter Sista April är i full gång, och den inställda Almedalsveckan förändrar mångas planering, inte minst vid Campus Gotland. Det finns också positiva nyheter. Genom snabb och frikostig finansiering från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse kommer SciLifeLab nu att ta ett helhetsgrepp och samordna forskningsinsatser inom alla tänkbara aspekter av den pågående pandemin.

Utanför arbetet har Corona kommit närmare. Många känner någon som är sjuk eller har påverkats kraftigt ekonomiskt. Livet tar för en del en ny vändning. På en samhällsnivå är konsekvenserna svåra att överblicka. Vi som är verksamma vid Uppsala universitet kommer från hela världen och reagerar nog delvis olika utifrån våra tidigare erfarenheter och de samhällssystem vi är vana vid. Alla följer vad som händer i omvärlden, via olika nyhetskällor. Diskussionen är livlig om vilka åtgärder som fungerar och inte. Att olika länder agerar olika orsakar osäkerhet och frustration. Låt oss hantera detta tillsammans och hjälpa varandra när det behövs.

Vi önskar er en fin påskledighet!