Efter den snabba och radikala förändring som övergången till distansutbildning krävde har vi börjat skönja ett nytt normalläge. Många av oss jobbar på distans, färre är på plats. Vi håller avstånd och tvättar händerna. I takt med att fler insjuknar kan fler restriktioner från regeringen komma, och dessa påverkar sannolikt vår verksamhet. Vi behöver ha en beredskap för större sjukfrånvaro.

Det som är viktigast nu är att vara uthållig. Den här situationen kommer att pågå ett tag. Idag tog vi ett förlängningsbeslut fram till 15 maj för de åtgärder vi tidigare meddelat. Det innehöll även två tillägg:

Våra campuslokaler kommer fortsättningsvis att vara öppna för alla med kort och kod, men inte för allmänhet. Det tidigare beslutet om ett tak på 100 personer för konferenser och möten inom universitetet gäller inte heller, utan sammankomster bör i första hand ske digitalt. Vid kvarstående fysiska möten gäller utglesning (social distansering): dvs färre personer i större rum. Och det ska alltid gå att delta på distans.

Samtidigt pågår planeringen inför nästa år. I förmiddags hade vi ett utökat ledningsråd (knappt hälften i rummet, övriga via zoom) för att starta processen att ta fram verksamhetsplan för 2021. Ambitionen är att så långt möjligt hålla fast vid givna planeringsförutsättningar och fastslagna principer. Vi tror att det gynnar verksamheten, i synnerhet i en dagens situation.

Flera medarbetare inom medicinska fakulteten kommer att öka sina insatser inom vården; i detta akuta läge får forskningen stå tillbaka. Vi är stolta över den stora ansvarskänslan och viljan och att hjälpa till. Ni som bidrar med kunskap i olika offentliga sammanhang gör också ett viktigt arbete. Ni behövs vid myndigheternas sida när oron växer och människor vill försöka förstå vad som händer.

Vi vill nu uppmana er alla att hålla i och hålla ut. Även om läget i någon mening normaliseras är det viktigt att inte släppa taget. Världen och Sverige befinner oss i ett exceptionellt läge, och vår förmåga att fortsätta hålla avstånd och minska smittspridning är vårt gemensamma ansvar. Hjälp varandra och glöm inte att ta kontakt med personer som saknar nära och kära i sin närhet.

Nu på eftermiddagen kom ett pressmeddelande att regeringen föreslår flera satsningar inom utbildningsområdet. Uppsala universitet signalerade redan för en vecka sedan att vi kan ta in fler på sommarkurser, utöka vissa program, basår och antalet distansplatser. Självklart ska vi som universitet hjälpa till och bidra på alla sätt vi kan.