Coronaviruset som orsakar sjukdomen Covid-19 har denna vecka blivit en fråga för hela samhället, och aktiviteterna för att bromsa smittspridningen har utökats, både i Sverige och vid Uppsala universitet. Många är förstås oroliga för vad som ska hända. Samtidigt är det viktigt att vi påminner oss om att de allra flesta som smittas får relativt lindriga symptom.

Den nationella strategin förändras. Bedömningen är att vi nu har så kallad samhällsspridning. Viruset kommer att få bred spridning och insatserna inriktas nu på att fördröja processen. Ett mer utdraget förlopp minskar påfrestningen på vården och ökar sannolikheten att de som blir rejält sjuka samt särskilt utsatta grupper kan få hjälp. Som någon uttryckte det: Bördan av sjukdomen kommer att bäras av de som är äldre och har underliggande sjukdomar, medan bördan av åtgärderna kommer att bäras av de yngre och friskare. Arbetet med att begränsa smittspridningen är i första hand en solidaritetshandling.

Vår krisorganisation är sedan flera veckor aktiverad. Vi följer noga vad smittskyddsläkarna och folkhälsomyndigheten säger och arbetar aktivt med att kartlägga och förbereda universitetet för att bedriva verksamhet så normalt som möjligt även under en period där många är borta från studier och arbete, och där vi på olika sätt begränsar onödiga närkontakter mellan människor.

Det enskilt viktigaste budskapet just nu är att stanna hemma om du är sjuk eller känner tidiga symptom av luftvägsinfektion. Den interna kommunikationen med rekommendationer publiceras på Medarbetarportalen och uppdateras kontinuerligt. Håll er uppdaterade!

Vi vill rikta ett stort tack till alla som arbetar med förebyggande arbete, kommunikation och med att hitta lösningar på alla utmaningar som nu uppstår i vår vardag. Ni gör ett fantastiskt jobb! Förutsättningarna varierar mellan institutioner och avdelningar och därför kommer anpassningarna att bli olika. Det finns många bra lokala initiativ och kreativa idéer – dela gärna med er med varandra! Kontakt tas med våra utbytesstudenter ute i världen och med dem som är här och är oroliga över att inte kunna åka hem. Även studenter som planerat komma hit i höst kontaktas och hålls uppdaterade. Många hjälps åt att svara på de många frågor som uppstår på institutionerna och bland våra studenter. Vi får väldigt god hjälp av studentkårer och nationer att sprida rekommendationer till studenterna. Det pågår också ett intensivt arbete på IT-avdelningen med att inventera och säkerställa kapacitet för digitala möten och undervisning via Zoom.

Vi vill även tacka alla forskare som nu ger mycket av sin tid för att medverka i medierna. Det är viktigt att bidra med faktabaserad kunskap i ett läge där många är oroliga. Ni är viktigare än någonsin! Den information vi själva publicerar på nätet följer myndigheternas och därmed WHO:s och den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC:s rekommendationer.

I Universitetsledningen följer vi utvecklingen noga, läget förändras från vecka till vecka och dag till dag, nya bedömningar kan leda till nya beslut. Utbrott av smittsamma sjukdomar väcker oro även här får vi hjälpas åt att påminna varandra om att se klart och inte tappa proportionerna. Visa omtanke och bemöt varandra vänligt. Agera om någon anklagas eller behandlas illa. Tänk lite extra på våra internationella studenter och kollegor som är långt hemifrån och säkert därför känner extra oro.

Eva Åkesson, rektor
Anders Malmberg, prorektor
Caroline SJöberg, universitetsdirektör
Stellan Sandler, vicerektor medicin och farmaci
Torsten Svensson, vicerektor humaniora och samhällsvetenskap
Johan Tysk, vicerektor teknik och naturvetenskap

Länkar:
Informationssidan om Coronaviruset för anställda på Medarbetarportalen på svenska och engelska som uppdateras regelbundet.

Informationssida för studenter på svenska och engelska som uppdateras regelbundet

Intervjuer med forskare på vår egen webbplats.

Länk till läsvärd rapport om Corona från norska folkhelseinstituttet.