Den kommande granskningen av universitetets kvalitetssystem, biblioteksutredningen, implementeringen av mål och strategier, EUN-ansökan Enlight, anställningsordningen och konsten att göra en världsledande stafettväxling när man lämnar ett uppdrag. Gårdagens dekandag var intensiv med många givande diskussioner om frågor som alla rör vårt universitets utveckling framåt.

Morgonnyheterna hade berättat det senaste om Coronaviruset så vi inledde med att påminna om att alla med enkla medel kan minska eventuell smittrisk. Tvätta händerna, hosta i armvecket och använda Zoom för resfria möten. Viktigt är också att boka resor via Lingmerths för att universitetet då lätt kan få rapport om var medarbetare befinner sig i världen. Med oss på länk hade vi biträdande smittskyddsläkare i Uppsala län, Helena Palmgren, som berättade om läget.

Den kommande UKÄ-granskningen av vårt kvalitetssystem förbereds för närvarande. Vi ska beskriva hur vi arbetar för att säkra och utveckla utbildningarnas kvalitet på samtliga utbildningsnivåer. Det stora arbetet blir självvärderingen som kommer att involvera många i verksamheten. Vi har ett kvalitetssystem vi tror på, men vi ska förstås också passa på att upptäcka sådant vi kan göra bättre. Och det kan vara en utmaning att beskriva kvalitetsarbetet vid vårt decentraliserade universitet på ett sätt som blir begripligt och övertygande för andra. En snabbenkät i församlingen gav mycket intressanta indikationer på vad som kan behöva ses över lite extra i det kommande arbetet. Bra!

Även diskussionen om hur vi bäst hittar indikatorer för att följa upp universitetets mål och strategier gav en tydlig bild av vägen framåt och kommer att resultera i ett uppdrag från rektor till vetenskapsområdena. Vi var överens om att det blir bäst att börja längst ut i verksamheten när vi ska identifiera hur vi bäst når målen.

Björn Brorström berättar om den kommande utredningen.

Vi fick också genom utredaren Björn Brorström en inblick i den kommande biblioteksutredningen, som blir klar i mitten på mars. Vi kunde konstatera att vårt utvecklingsorienterade bibliotek håller hög kvalitet och är uppskattat inom universitetet. Verksamheten har genom åren utvecklats från fysisk plats till en resurs som nås överallt ifrån. Men det finns utmaningar och viktiga prioriteringar att göra framöver i en så föränderlig verksamhet. Utredningen kommer att bli ett bra underlag för den fortsatta utvecklingen.

Ann Fusts arbete med anställningsordningen engagerar

Eftermiddagen innehöll en orientering om EUN-ansökan Enlight som skickades in i förrgår och en lägesrapport av utredaren Ann Fust om det pågående arbetet med anställningsordningen. Den senare har många svåra frågor att reda ut, men vi hoppas på skarpa förslag. Inom just detta område har vi som lärosäte en stor frihetsgrad. Vi behöver våga gå utanför det som vi är vana vid och vända på olika stenar för att vara en attraktiv arbetsgivare. Rapporten ska lämnas i juni så det finns tid för fler diskussioner om hur vi kan tänka nytt.

Vi avrundade dagen med en lättsam diskussion om hur vi detta universitetets ”supervalår” ska lyckas genomföra alla kommande överlämningar utan att tappa fart med allt som är på gång. Slutsatsen kan summeras: tänk stafettväxling! Det handlar om att spurta hela vägen fram, stadigt lämna över pinnen och sen släppa taget.