Bilden visar Kryocentrum som producerar kryogener för experiment på FREIA-laboratoriet

En välkommen donation av Anders Wiklöf gav nyligen en extra knuff framåt för universitetets hjärtkärlforskning. En privatpersons engagemang bidrar nu till att utveckla en ny forskningsmiljö. Tidigare samma vecka var det uppstart för ett av de tre nya kompetenscentrum som universitetet koordinerar med finansiering av Vinnova. Universitetet vidareutvecklar därmed miljöerna kring batteriforskning, läkemedelsutveckling och nya tekniker för 3D-skrivning. Vi gör också själva en rejäl och långsiktig satsning, 80 miljoner kronor, på avancerad forskningsinfrastruktur vid Freialaboratoriet. Många forskningsområden kräver dyrbar utrustning och vi har flera gånger lyft fram behovet av nationell samordning och ökad statlig finansiering. Men vi sitter inte stilla, utan tar så stort ansvar vi förmår att stödja forskningens behov av avancerad utrustning med egna medel.

Även inom utbildningen sker ett kontinuerligt utvecklingsarbete. Vi utlyste nyligen projektmedel för att stödja utvecklingsarbete som syftar till att utveckla nya utbildningar som präglas av nytänkande och gärna korsar traditionella ämnesgränser. Det är viktigt att våga experimentera. Tanken är att utbildningen också ska vara långsiktigt hållbar och rusta studenterna för att verka i ett globalt, föränderligt samhälle som ställer krav på etisk, digital och interkulturell kompetens.

Ibland hörs röster om att universiteteten inte klarar av ansvaret att förändra och utveckla, men en viss tröghet ska inte förväxlas med oförmåga. Vi förändras dagligen, men är inte impulsdrivna. Satsningar ska göras noggrant och vara väl genomdiskuterade. Ett universitet är en verkligt inspirerande arbetsplats att vara verksam vid. Här finns fullt av engagerade människor från hela världen och det föds hela tiden nya tankar och initiativ som utvecklar och förbättrar forskningen och utbildningen. Så tar vetenskapen gradvisa steg framåt och bidrar därmed till att lösa både samhällets utmaningar och olösta gåtor om allt mellan himmel och jord.