Uppsala universitet är medlem i Guilden, the Guild of European Research Intensive Universities. Nätverket, som bildades 2016, ger vårt universitet en tydligare närvaro i Bryssel och bättre möjligheter att påverka Europas forsknings- och utbildningspolitik.

I samband med Storbritanniens utträde ur EU har rektorerna i Guilden gjort ett gemensamt uttalande om betydelsen av fortsatt samarbete inom forskning och utbildning, där vi även ger vårt stöd till ett motsvarande uttalande från 36 europeiska aktörer inom högre utbildning och forskning.

Forskning och utbildning är en gränsöverskridande internationell verksamhet och vi är mycket angelägna om att fortsätta utveckla framgångsrika samarbeten med våra kollegor i Storbritannien.