En ny termin startar. Välkomna tillbaka! Vi hoppas att både medarbetare och studenter har fått en skön och välförtjänt vila under julhelgerna och kommer tillbaka inspirerade inför det nya året och ett nytt decennium. Nya motiverade studenter har kommit till vårt universitet för att påbörja sin utbildning. Vi passar på att påminna alla som har möjlighet att öppna sina hem för en bostadssökande student såhär i början av terminen för att fler ska få en bra start vid Uppsala universitet. Ta gärna kontakt med Studentboet!

Vi har inlett detta händelserika år med ett tvådagars framåtblickande internat tillsammans med ledningsrådet. Det är en universitetsgemensam strategisk gruppering och en viktig kontaktyta mellan universitetsledning och verksamhet, mellan de tre vetenskapsområdena, mellan förvaltning och kärnverksamhet samt mellan studenter och universitet.

Ledningsrådet och ställföreträdande

Som utgångspunkt för vårt arbete under året har vi det reviderade mål- och strategidokument som nu ska förverkligas genom mångas samlade arbete. Dokumentet anger mål för arbetet med att utveckla ock förnya vår utbildning och forskning samt strategier för hur vi ska nå det övergripande målet att med utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans bidra till en bättre värld. Vi hade en lång och givande diskussion om hur vi ska lyckas skapa ett stort engagemang inom universitetet och hur vi sedan ska följa upp om vi når målen. Att välja rätt indikatorer för uppföljning är inte lätt. Vi vill veta om vi är på rätt väg, utan att det som mäts orsakar oönskade effekter eller utnyttjas fel. Indikatorerna måste vara väl förankrade, lätta att mäta och förstå, och konkretiseras på rätt nivå inom universitetet.

Med ett mål- och strategidokument som samlar tidigare separata styrdokument och genom att sedan föra in så mycket som möjligt av det vi vill göra i vår ordinarie verksamhetsplanering förbättras förutsättningarna för universitetets utveckling och förnyelse. Målkonflikter kommer till ytan och underlättar nödvändiga prioriteringar.

På internatet tog vi också upp allt viktigt som är på gång inom vetenskapsområdena och universitetsförvaltningen, det är nyttigt att lyssna på varandras utmaningar, och även upptäcka synergieffekter. Exempelvis kan en utredning om fristående kurser inom humaniora och samhällsvetenskap förstås intressera resten av universitetet också.

Studenterna berättade om att de nu formellt bildat föreningen Uppsala universitets förenade studentkårer som kommer att förtydliga studenternas röst (Läs mer om UUFS här). Även samarbetet mellan nationer och kårer har utvecklats positivt genom en rad gemensamma aktiviteter. Sammantaget är detta väldigt bra för studentinflytandet.

Vi fick också intressanta dragningar av det pågående arbetet med Utvecklingsplan 2050 och Lokalförsörjningsplanen, som sammantaget kommer att göra oss väl riggade för hur universitets rumsliga och fysisiska gestaltning ska utvecklas i Uppsala respektive Visby under kommande år.