Denna vecka har vi varit med och firat att universitetets samtliga kårer formaliserar sitt samarbete. Det innebär att alla förutsättningarna stärks för ett fortsatt starkt engagemang från våra studenter. Det är bra! Ett universitet ska lyssna på sina studenter för att vara i takt med tiden och anpassa utbildningarna efter nya behov. Och de som representerar studenterna har en viktig roll och ska finnas med i så många sammanhang som möjligt.

I år firas 100-årsjubileum för Sveriges demokrati. Det är mycket som förändrats sedan Uppsala studentkår bildades 1849. Studenterna var då få och kom från samhällets övre skikt. Inte förrän 1872 antogs till exempel den första kvinnliga studenten, Betty Pettersson från Gotland. Idag har vi en fantastisk bredd bland studenterna, vilket är en stor tillgång. Vårt universitet är öppet och internationellt. Det ställer samtidigt krav på oss som universitet och på kårerna som representanter för hela gruppen studenter. Vi behöver kårernas hjälp att fånga upp frågor från hela bredden studenter, inte minst från våra internationella studenter som kommer med viktiga och för oss nyttiga erfarenheter från andra länder. Utmaningar finns också för kårerna att kanalisera frågor som engagerar många, som klimatfrågan, in i arenorna för studentinflytande, liksom frågor relaterade till studenters välmående.

I mötet med studenterna och kårerna får vi i universitetsledningen nya perspektiv på hur vi bäst möter framtiden. Det inspirerar och utvecklar. Genom den samverkan mellan kårerna som nu etablerats hoppas vi att alla studenter får en förstärkt röst.