Idag skriver ordförandena för samtliga studentkårer vid Uppsala universitet en debattartikel med rubriken ”regeringens måste rädda den högre utbildningen” i UNT (låst länk) där de pekar på den urholkning av resurserna som skett de senaste decennierna. De invänder mot att regeringen endast adresserar forskningspolitiken i den kommande forskningspropositionen och inte alls nämner högre utbildning. De har helt rätt. Utbildningen är en integrerad del av, och en förutsättning för återväxten inom, den framgångsrika forskningen. Det är hög tid att sätta ljuset på dess behov, gärna i en separat utbildningsproposition med kvalitet, samhällets och forskningens behov i centrum.

Studenternas krav att stoppa urholkningen av prislapparna (det ersättningsbelopp per student som lärosätena får), avskaffa produktivitetsavdraget (det går inte snabbare att lära sig nu än på 90-talet) och att reformera beräkningen av prislapparna är helt berättigade.

Vi skriver i vårt inspel till forskningspropositionen bland annat att 75 procent av urholkningen bör återställas de kommande fyra åren för att säkerställa utbildningens kvalitet. Det behövs också fler fria utbildningsplatser, utöver sådana öronmärkta för specifika utbildningar, för att säkerställa förnyelse. Viktigt är också att utbildningens frihet skyddas i lagstiftning på ett liknande sätt som forskning idag skyddas i grundlagen. I en tid av politisk osäkerhet är universitetetens oberoende oerhört viktigt att garantera.