Under måndagen besökte ledningsrådet Helsingfors universitet och Aalto universitet, två framgångsrika lärosäten med en spännande utveckling. Vi har samarbeten med båda, men det finns stora möjligheter att utveckla fler. På forskningssidan finns en mängd samarbeten och på utbildningssidan samarbetar vi bland annat inom Nordplus.

Vid fokuserade på fyra frågor i dialogen med ledningen på respektive lärosäte: Erfarenheter från Finlands autonomireform, kvalitetssystem, strategier för internationalisering samt förhållningssätt till rankingsystem. Helsingfors universitet liknar oss i struktur – ett fullskaligt forskningsuniversitet med lång historia – medan Aalto är resultat av en sammanslagning av tre högskolor för knappt tio år sedan: Helsinki University of Technology, Helsinki School of Economics and University of Art & Design Helsinki. Utvecklingen sedan dess har varit en framgång och de röner nu stort internationellt intresse och ses som en pigg utmanare till mer etablerade tekniska universitet. Bland annat imponerar initiativet Aalto Design Factory Network som erbjuder studenterna utmaningsdriven utbildning på företag runt om i världen.

Finland genomförde en autonomireform för några år sedan och det var intressant att ta del av erfarenheterna. Båda menade att reformen lett till ökad handlingsfrihet och bättre möjligheter att göra nya och nödvändiga satsningar.

Diskussion med kollegorna vid Helsingfors universitet

Med rätt att äga fastigheter och företag, ta lån och prioritera friare öppnas många nya vägar, samtidigt som det finansiella ansvaret förstås ökar. Aalto bildades i samband med reformen, på de tre lärosätenas eget initiativ, och blev ett av två stiftelseuniversitet. De såg möjligheten att skapa något nytt när reformen diskuterades och tog chansen.

Aalto universitet har haft en stark utveckling sedan sammanslagningen av tre lärosäten för snart tio år sedan

Vi konstaterade att den interna diskussionen om kvalitetssystem, rankning och internationaliseringsstrategier på våra respektive lärosäten går i liknande riktningar. Dagen gav input till vår fortsatta diskussion i det pågående mål- och strategiarbetet i Uppsala. Sammanfattningsvis ser vi att det både finns mycket att lära av Finland och att det definitivt finns all anledning att fundera över möjligheter att vidareutveckla samarbetet med våra östliga grannar.