Förra veckan skickade lärosäten, finansiärer och många andra organisationer in sina inspel till regeringens forskningspolitik från 2021 (läs om vårt eget inspel här). Det finns många intressen och olika förslag, alla lyfter sina mest angelägna frågor, men i det övergripande är man överens: Att satsa på forskning och innovation är att satsa på Sveriges framtid och en förutsättning för att hantera samhällsutmaningarna. Dessutom lyftes behovet av ökad finansiering till forskningens förutsättning – forskningsinfrastrukturen – fram av flera. Flera stora finansiärer lyfter detta i ett gemensamt inspel, liksom SUHF för landets lärosäten.

Den gångna veckan har varit intensiv som alltid, med många möten inbokade i kalendern. I tisdag var det till exempel möte med rektorerna inom Lärosäten Öst (Uppsala, Örebro, Mälardalen, SLU, Dalarna och Gävle) och vårt samarbete har lett till att vi nu startar ledarskapsutbildning tillsammans. Och i onsdags deltog Eva i en panel om ”academic freedom and collaboration with China”, ett aktuellt och angeläget ämne som behöver fortsätta diskuteras.

Det händer så mycket vid vårt universitet och det är omöjligt att berätta om ens en skärva av alla aktiviteter och allt engagemang som flödar varje dag. Det finns mycket att vara stolt över. Universitetet har denna vecka utnämnts till årets Erasmus+aktör, teknolog- och naturvetarkåren har arrangerat karriärmässan Utnarm, som i år miljömärkt, och idag har den högaktuella frågan om demokratins tillstånd i samhällets diskuterats av forskare från olika fält under en konferens som arrangeras som ett led i Riksdagens firande av demokratins genombrott för 100 år sedan. Det är inte så länge sedan och det är viktigt att vi inte tar demokratin för given, den står för viktiga värden som behöver försvaras och värnas varje dag.

Värt att notera denna vecka är också att 11 000 forskare gått samman och i den vetenskapliga tidskriften BioScience uppmanat beslutsfattare att agera mer beslutsamt i klimatfrågan. Detta uppmärksammades av omvärlden, bland annat i The Guardian. Forskningen är helt nödvändig för samhällets utveckling, men det krävs också politiskt mod att ta de beslut som verkligen förändrar och inte stannar vid vackra ord.

Detta är annars en tid på året när novembermörkret sänker sig över staden, och då är det är fint att vi kan passa på uppleva Allt ljus på Uppsala, i år med universitetsbibliotek Carolina rediviva som huvudattraktion. Ljusinstallationen ”Speak truth to power” ska belysa det fria ordet, demokratin och det öppna samhället.

Väl mött!

Biblioteket upplyst för yttrandefrihet, demokrati och det öppna samhället.