Idag skrev jag under ”Consortium Letter of Intent” för ENLIGHT, som blir vår nya ansats med European University Initiative i den andra pilotomgången. Vår ansökan vid första pilotutlysningen, som gjordes med U4Society-nätverket (Göttingen, Groningen, Gent, Tartu), fick bra omdömen men nådde inte ända fram. Nu tar vi nya tag tillsammans med fyra ytterligare universitet i Europa som kompletterar oss i nätverket både när det gäller geografisk spridning och intressant kompetens: University of Bordeaux (Frankrike), University of Basque Country (Bilbao, Spanien), University of Galway (Irland) samt Comenius University (Slovakien).

Intensiva samtal under sommaren har lett fram till att ett huvudområde, Sustainable cities, identifierats där alla nio universitet ser att det finns många fördelar med ett samarbete. I början av veckan samlades vi i Tartu med våra samarbetspartners för att arbeta vidare med våra idéer. Det blev givande diskussioner som gav inspiration och lovar gott för framtiden.

Handslag för ENLIGHT

Programmet kallas Europauniversitet på svenska och har som mål att samla en ”ny generation kreativa människor som kan samarbeta över språk-, lands, och ämnesgränser för att ta itu med de stora samhällsutmaningarna och kompetensbrister som råder inom EU”. Lösningar på komplicerade samhällsutmaningar kräver internationellt samarbete för att se flera perspektiv och dra nytta av erfarenheter från olika länder.

Med ny energi fortsätter vi nu arbetet med ansökan om att bli ett Europauniversitet. Den ska vara klar att skicka in i februari 2020 så det är bråda tider.