I veckan var det dags för utfrågning i Europaparlamentet av den nya kommissionären Mariya Gabriel för ”innovation och ungdom”. Hennes uppdrag är intressant och innehåller mer än titeln antyder. För första gången sammanförs forskning, innovation och utbildning (vid sidan av kultur, ungdom och sport) i samma portfölj. Det är en viktig förändring som nog innebär både möjligheter och risker. Å ena sidan skapas potentiella synergier inom ”kunskapstriangeln”, vilket Gabriel också understrykte vid utfrågningen. Men det finns också en risk att den breda portföljen leder till mindre fokus på forskning framöver och det vore olyckligt.

Mariya Gabriels politik lär komma att påverkas av kommissionens bredare policy-agenda, men hon uppger att hon kommer att försvara forskningens budget, inklusive ERC-anslagen, i stundande förhandlingar. Det är lovande. Långsiktigt inriktad grundforskning av högsta kvalitet har ofta visat sig vara det som slutligen leder till lösningar på samhällets utmaningar.

Gabriel uppges ha klarat sig väl vid utfrågningen. Efter åtta år som EU-parlamentariker och två år som ledamot i EU-kommissionen är den tilltänkte bulgariska kommissionären väl invigd i de språkbruk och ritualer som gäller i Bryssel. Vi lär kunna räkna med att hon godkänns av Europaparlamentet den 23 oktober. Det återstår sen att se vad hennes uppdrag kommer att betyda för innovation och kunskapsutveckling i Europa.

SUHF seminarium European Universities

Idag ordnade SUHFs expertgrupp för internationalisering ett seminarium med information och diskussion kring Sveriges deltagande i initiativet European Universities. Generellt sett så har Sverige kommit väl ut, sex svenska lärosäten är med i de totalt sjutton allianser som beviljades i den första pilotomgången. Vår ansökan tillsammans med U4 tillhörde inte de som blev beviljade men vi tar nya tag i en utökad konstellation inför nästa pilotomgång. Tine Delva, policy adviser i Bryssel och som arbetar med den här frågan presenterade en preliminär utvärdering av piloten och informerade om nästa ansökningsomgång. Ludovic Thilly från University of Poitiers och  även är ordförande för Coimbra nätverket, berättade om sina erfarenheter och gav en överblick hur Coimbra stödjer sina medlemmar i erfarenhetsutbyte. Det tar tid, involverar många och det är både utmanade och inspirerande att engagera sig i European Universities blev de tydliga budskapen. Eftermiddagen avslutades med en panel där företrädare för lärosäten, UHR och utbildningsdepartementet deltog tillsammans med dagens inbjudna talare. Flera EU länder ger stöd till sina universitet som har framgångsrika ansökningar, en talare varnade för att svenska lärosäten kan bli mindre attraktiva att ha med i kommande ansökningar eftersom det saknas nationellt stöd.

Sigbritt Karlsson leder panelsamtal

Som ordförande för expertgruppen summerade jag seminariet och eftermiddagen. Inititativet European Universities har vitaliserat EHEA och Bolognaprocessen på ett makalöst sätt, och har fått en stor andel av  Europas universitet att engagera sig i ambitiösa och långtgående samarbeten. Jag är övertygad om att det kommer att krävas undanröjande av hinder för att skapa ökad rådighet och det kommer att märkas när flera involverade i European Universites och fördjupar internationella samarbeten. Det måste finnas en lyhördhet hos utbildningsdepartementet för adressera dessa frågor framöver. Expertgruppen kommer att tillsammans med UHR skapa arenor för fortsatt erfarenhetsutbyte mellan lärosätena. Tack till alla er som bidrog till en spännande eftermiddag om European Universities!