Gästbloggare: Gunilla Rosenqvist och Petra Lindberg

Östersjön är en känslig och utsatt miljö och länderna runt havet har stora miljömässiga utmaningar. Under Almedalsveckan pågår Östersjödagarna som handlar om hur denna region ska möta framtiden på ett hållbart sätt. Östersjödagarna startades 2013 och är ett samarbete mellan lärosäten, myndigheter, företag och organisationer som alla arbetar för Östersjöns miljö. Projektledare är Blått Centrum med placering på Campus Gotland och för oss som arbetat med Östersjödagarna från starten är det tydligt att det är just samarbetet och det gemensamma engagemanget som är den stora poängen med Östersjödagarna. Vi arbetar på olika sätt men vill alla samma sak. Vi drivs av att visa goda exempel och konstruktiva lösningar för livet i och kring detta hav.

I år har vi arrangerat tolv seminarier under Almedalsveckan om bland annat östersjötorsk, övergödning och havsbaserad vindkraft. Vi inledde dagarna med seminariet Climate change – what is the role of universities in combating climate change och där diskuterades frågan om vilken roll lärosäten kan och ska spela i kampen mot klimatförändringar, både vad gäller forskningen och hur vi rustar våra studenter. Samtalet leddes av Keri Facer, gästprofessor på Zennströms klimatprofessur och i panelen deltog rektor Eva Åkesson, Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och Emma Nohrén, ordförande i Miljömålsberedningen.

Det märks att det finns ett stort intresse för de här frågorna. Seminariet om framtidens mat gjorde kopplingen mellan miljö, hälsa och det vi lägger på tallriken. Här pratade företrädare för Coop, Lidl och Fazer om hur vår mat produceras och konsumeras, om nudging och lagstiftning. Flera seminarier kretsar kring det viktigaste livsmedlet av alla, nämligen vatten. Här på Gotland är vattenbrist en realitet varje sommar och här finns flera projekt för att öka grundvattenbildningen och återanvända renat vatten. Här arbetar universitetet tillsammans med bland andra IVL Svenska Miljöinstitutet och SUEZ som båda är samarbetsparter inom Östersjödagarna och som presenterade hur arbetet fortskrider.

Östersjödagarna avslutas varje år med att filmaren Folke Rydén visar sitt senaste material i ett flerårigt projekt där han följer utvecklingen för Östersjöns miljö över tid. Det ger oss perspektiv – vissa saker blir faktiskt bättre men mycket återstår att göra. Det kan stå som en summering av hela Östersjödagarna. Vi diskuterar vad som behöver göras, presenterar det arbete som pågår och inspirerar till fortsatt arbete. Vi kommer tillbaka nästa Almedalsvecka.