Gästbloggare: Jin Moen, Olle Bergdahl och Ulrika Strömqvist,

Hållbarhet är på allas läppar idag – det har inte vi inte minst sett genom att det är det mest taggade begreppet på alla seminarier i Almedalen. Under veckan har IoT Sverige både arrangerat och deltagit i seminarier med fokus på hur vi ställer om till ett hållbart samhälle. Och hur vi med hjälp av digitaliseringens möjligheter, sakernas internet och artificiell intelligens, kan skapa samhällsnytta och värde.

Vi har diskuterat allt från nätneutralitet, jämställdhet, utformning av framtida campus, införande av välfärdsteknik, preventiv hälsa och IoT i skolan till samordning av offentliga data. Några av de trender vi har sett under veckan är:

  • Arbetet mot de globala målen ger effekt men det bygger på att vi måste lösa dem tillsammans i samverkan och samarbeten.
  • Begreppet digitalisering är inte alls lika trendigt som det var för några år sedan – vilket är bra! Vi behöver se digitalisering som ett medel och inte ett mål i sig för utveckling. Digitalisering är inte en sidovagn men måsta vara en del av den ordinarie verksamhetsutveckling.
  • På hälsoområdet ser vi ett större fokus på prevention och att preventiv hälsa mer och mer blir en självklar del av Lifescience-begreppet. Att vi har en holistisk syn på människans hälsa – från vagga till grav – kommer att ha stor påverkan på hur vi bygger och planerar våra samhällen och städer.
  • I digitaliseringens och innovationens tidevarv ställer vi oss ofta frågan om hur vi går från pilotprojekt till införande. Men frågan är egentligen fel ställd. Vi borde snarare tänka att förvaltning är förmågan att hela tiden möta de utmaningar som uppstår och utvecklar ett samhällsnyttigt värde.
  • Och slutligen: Låt inte människan ta över robotarnas arbete. Användning av AI, robotar och automatisering är inget mål i sig, men nödvändiga medel för att nå målet om ett bättre liv för alla i en sammankopplad värld. En värld som har människan i centrum!

Ta gärna del av video med Jin spaningar från torsdagens frukostseminarium på TeaterskeppetIoT Sveriges Facebooksida.