Gästbloggare: Åsa Rognes

Det var soligt men blåsigt i Visby när vi samlades i en fullsatt sal på Almedalsbiblioteket på måndagseftermiddagen för att prata om Kinas globala roll och hur man ska tänka kring en Kinastrategi. Vi var tre forskare inom ekonomi, miljö och politik som alla forskar om Kinas globala roll och vad den betyder speciellt för Sverige. Vi tre kompletterades av kabinettssekreterare Annika Söder som berättade hur UD arbetar med frågan.  

Den gemensamma nämnaren för Kinas allt mer aktiva roll är det så kallade Belt and Road initiativet, BRI, som föreslogs för att binda samman Eurasien med en modern variant av Sidenvägarna till lands och havs. Bättre infrastruktur ska leda till mer handel, finansiell integration och mer utbyten. Till det kommer policy samarbeten som rent konkret tar sig uttryck i ett antal texter om hur energifrågor i BRI projekt ska hanteras, hur immaterialrätt i BRI ska hanteras liksom standarder och dispyter. Alla dessa tangerar en rad internationella överenskommelser och avtal på samma områden. Det väcker frågor om vilken tyngd de olika överenskommelserna kommer att ha framöver. Därtill finansieras BRI än så länge i stort sett via kinesiska banker med finansiering bunden till kinesiska företag och leverantörer. Därtill skulle BRI vara ” green, healthy, intelligent and peaceful”. 

Vi diskuterade vad det innebär för relationer med utvecklingsländer generellt när en aktör med betydligt större finansiella muskler än andra går in på bred front. Den gröna aspekten minskas av det faktum att satsningarna på energi innebär att det byggs ett antal kolkraftverk som kommer att vara igång i decennier och står i strid med globala ambitioner att få ner utsläppen. Sverige behöver arbeta genom EU för att möta utvecklingen och försvara det multilaterala regelbaserade ramverket som vi haft under efterkrigstiden eftersom USA intar en oklar position. EU är dessvärre splittrat utrikespolitiskt och enskilda medlemsstater har olika syn på hur man förhåller sig till Kinas önskade globala roll. För UD är det viktigt att en svensk Kinastrategi ligger i linje med EU:s strategi och att vi kan samarbeta inom EU och med andra länder som verkar för att försvara det multilaterala systemet.

Alla talarna var överens om att Kinas globala roll kommer att öka och det behövs forskning att förstå vad det innebär och vi forskare behöver samverka med varandra och med såväl statsförvaltning som näringsliv för att använda kunskapen.

Seminariet finns att se här: http://www.uu.se/Almedalen, https://www.ui.se/evenemang/kommande/almedalen-en-svensk-kinastrategi–att-tanka-langsiktigt-kring-kinas-globala-ambitioner/