Midsommar är här om några dagar och semestrarna hägrar. Mycket har hänt sedan terminen drog igång med reccemottagning och vinterpromotion. Nu känns det länge sedan Jämtlands fältartilleri avfyrade saluterna i ett snötäckt Uppsala och vi firade våra nya doktorer, hedersdoktorer och pristagare!  

I januari fick också Sverige – till sist – en ny regering. I februari kom STRUT:en. Styr- och resursutredningen, som den egentligen heter, har vi en hel del synpunkter på. Vi oroar oss för att utredningens förslag – trots många goda intentioner – i praktiken öppnar för ökad detaljstyrning. Det framgår av det remissvar som konsistoriet beslutade om i förra veckan. 

Under senvintern diskuterades frågor om principerna akademisk publicering som aldrig förr, med utgångspunkt i övergången till Open Access och mer specifikt den så kallade Plan S. Frågan om tillgänglighet och om allas möjlighet att få tillgång till vetenskapliga publiceringar är central och komplicerad. Vår position är att mana till eftertanke ock säkerställa att övergången till Open Access sker med respekt för den akademiska friheten och den kvalitetssäkring som goda tidskrifter bidrar till. Diskussionen fortsätter. 

I samma veva var det dags för vårt remissvar till internationaliseringsutredningen där vi argumenterar att universiteten behöver större handlingsfrihet. Här har vi konkreta erfarenheter som visar att regeringens detaljstyrning gör oss långsamma och ineffektiva. 

Under hela våren har vi gemensamt med våra vänner i U4-nätverket, som tillsammansmed Tartu universitet bildat U4Society, arbetat med ansökan till European University Alliance. Besked väntas i slutet av juni. Går ansökan igenom kommer vi att bli ett ännu starkare nav i utvecklingen av den europeiska universitetsarenan. 

Sista april, eller Valborg, blev en fin högtid med OD under balkongen och traditionellt firande på kvällen vid Gunillaklockan med Allmänna sången och tal av Curator Curatorum. 

Direkt efter Valborg slog ett nyrenoverat Carolina Rediviva upp portarna och blev snabbt ett favorittillhåll för tentapluggande studenter. En vecka senare, den 8 maj, invigdes CIRCUS – Center for Integrated Research on Culture and Society. Det blir ytterligare en viktig mötesplats där forskningsutmaningar kommer att identifieras och angripas ur nya och spännande vinklar. 

Den 24 maj var det dags för den vackra och högtidliga vårpromotionen. Det blev en värdig avslutning på mångas intensiva forskarstudier. Det är roligt att vi kan genomföra dessa akademiska högtider tillsammans över fakultets­gränserna och få en konkret bild av universitets bredd och globala utsträckning.

Nu i midsommarveckan har vi kunnat glädjas vi åt flera stora forskningsframgångar. Vinnova har beslutat om stöd till åtta nationella kompetenscentra och inte mindre än tre hamnade i Uppsala. Stort grattis till Christel Bergström (drug delivery), Kristina Edström (batterier) och Cecilia Persson (additive manufacturing for Life Sciences) samt alla era duktiga medarbetare och samverkanspartner! Samma dag kom också beskedet att Mistra valt att ge medel och ansvar för ett stort forskningsprogram om miljökommunikation till SLU. Vi är med som viktig part genom Swedesd. 

Frågor om miljö, hållbarhet och inte minst klimathotet blir allt mer centrala. Vårt största bidrag är genom utbildning av studenter och genom forskning där alla aspekter av frågan ryms inom vårt breda universitet. De nya forskningssatsningar som erhållit stora stöd är konkreta exempel på hur vi genom forskning kan ge konkreta bidrag till en mer hållbar utveckling. 

Hållbar framtid blir också temat för årets Almedalsvecka som sätter punkt för vårterminen för vår del. 

Vi ser fram emot en spännande höst då vi ska göra vårt inspel till den nya forskningspropositionen, och färdigställa Uppsala universitets nya Mål och strategier. Men nu vill vi tacka alla er som forskat, undervisat och studerat vid eller samverkat med Uppsala universitet. Vi gläds med er i framgång och försöker skapa förutsättningar för att er kreativitet ska få utrymme och växa inom Uppsala universitet. Tack också till alla er ställer krav på och stöttar universitetet på olika sätt. Tillsammans gör vi universitetet bättre för varje termin. 

Trevlig sommar!

Eva Åkesson, Rektor

Anders Malmberg, Prorektor