Denna vecka har jag varit på möten med två europeiska nätverk som vi är medlemmar i: Guild och Coimbra. Först var det General Assembly och rektorsmöte för Guilden i Tübingen. Kommande ramprogrammet Horizon Europe diskuterades med Wolfgang Burtscher, Deputy Director General DG RTD, som var inbjuden till vårt möte. Annars var det European Universities Alliance som blev mest uppmärksammat, både på detta möte och Coimbramötet som hölls i Krakow senare i veckan. I den första pilotomgången har 54 ansökning inkommit med totalt ca 300 deltagande universitet involverade. Det är stort intresse för initiativet som först lyftes fram av Macron i ett tal vid Sorbonne 2017. Det är troligtvis lika många till som planerar att söka i nästa pilotomgång som öppnar i höst. Mångfalden är stor bland ansökningarna, och i och med det stora intresset diskuteras redan nu att ytterligare öka antalet projekt till nästa pilotomgång, och då skulle upp till 24 ansökningar kunna beviljas. Det är U4 som är basen för vår ansökan med namnet U4Society. Uppsala universitet söker tillsammans med Tartu, Groningen, Ghent och Göttingen, och nu väntar vi alla spänt på resultatet av den första pilotomgången som kommer den 28 juni.

I Krakow, i anslutning till Coimbramötet, hölls en konferens om ”Women in universities – the past, the present and the future”. Jag deltog i en panel med rubriken: “Role of women in higher education – experiences, best practices and challenges ahead”, det är givande att dela med mig av de erfarenheter som jag har samlat på mig under åren och jag hoppas bidra positivt till andras ledarskap på det här sättet. Det blev  mitt sista möte med Coimbra RAG, Rectors Advisory Group, för nu har jag haft två mandatperioder och det är dags att kliva av. Vi har stor nytta av båda dessa europeiska universitetsnätverk, dels som påverkan i Bryssel och dels genom erfarenhetsutbyte, Guilden har tydligare fokus på forskning med 19 forskningsintensiva universitet och Coimbra är ett bredare nätverk med tonvikt mot utbildning och har 39 medlemmar, de båda nätverken kompletterar varandra väl. Vi får dagsaktuell information om vad som är på gång, och har bra kanaler för att gemensamt påverka kommande program i Bryssel och blir bättre förberedda inför kommande ansökningsomgångar.