I förra veckan hade vi möte med Uppsala universitets nyinrättade International Advisory Board (IAB). I denna grupp ingår personer med stor universitets- och ledningserfarenhet, som accepterat att någon gång per år komma till Uppsala för att ge kritiska och konstruktiva synpunkter på ämnen och frågeställningar som vi presenterar. I mötet deltog Edward Byrne, rektor vid King’s College London, Kjersti Fløttum, professor vid universitetet i Bergen, Meric Gertler, rektor vid Toronto University, Helle Praetorius, professor vid Århus universitet och ordförande i en av KoF17-panelerna, samt Tuula Teeri, tidigare rektor vid Aaltouniversitetet och nu vd vid Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA. Den sjätte medlemmen av IAB, Harlene Hayne, rektor vid Otago University, hade förhinder vid detta tillfälle.

Tre frågor stod i fokus: KoF17-projektet och särskilt hur vi inom universitet tagit om hand och implementerat slutsatser och rekommendationer, den pågående revideringen av universitets mål och strategier, samt den aktuella ansökan om att tillsammans med universiteten i Ghent, Groningen, Göttingen och Tartu bli pilotprojekt som European University Network.

Diskussionerna blev livliga. KoF-projektet och dess uppföljning fick positiv respons. Hela ansatsen bedöms som innovativ, modig och framåtsyftande och de åtgärder vi vidtar sågs som rimliga. När det gäller mål och strategier kan återkopplingen sammanfattas med att vi borde kunna skruva upp ambitionen ytterligare och sträva efter att göra dokumentet skarpare och kortare. EUN-initiativet mynnade ut i en generell diskussion om internationaliseringsstrategi, behovet att söka universitetspartners som representerar excellens och inte bli för snävt europeiska i våra samarbeten.

Även universitetsledningsarbete behöver utsättas för peer review. Värdet av att under fria former få diskutera angelägna frågor med kompetenta ”kritiska vänner” som med utifrånblick granskar det vi gör kan knappast överskattas.