Torsdag till söndag förra veckan var undertecknad prorektor på besök i Minneapolis, vänort till Uppsala, säte för en av våra starka universitetspartners i USA och centrum i de amerikanska svenskbygderna.
Besöket föranleddes av ett styrelsemöte inom American Friends of Uppsala University, en non-profit-organisation som stödjer oss genom att göra gåvor till universitetet avdragsgilla för amerikaner. Jag har nyligen efterträtt Bo Sundqvist som ordförande. Nedan två av de andra styrelseledamöterna, Bob Stein, juridikprofessorn vid University of Minnesota, och Bruce Karstadt, chef för American Swedish Institute och svensk hederskonsul i Minnesota.

Styrelsemötet sammanföll med att Gustavianum-utställningen The Vikings Begin öppnade på American Swedish Institute. Vid öppningseventet med 600 deltagare höll vår arkeologi-professor Neil Price en mycket uppskattad föreläsning. Medieintresset för utställningen – och föreläsningen – var imponerande, se t ex artikeln i Star Tribune. Utställningen har varit på vandring i USA under ett år (Mystic Seaport, Seattle och nu Minneapolis) och planer finns att förlänga turnén ytterligare. Uppsala universitet får en fantastisk exponering med satsningar som denna.


De juridiska fakulteterna vid University of Minnesota och Uppsala har ett samarbete med lärarutbyten sedan närmare 40 år. Under lördagen deltog vi the Law School Commencement Ceremony, som innehöll allt man förväntar av en amerikansk examenshögtid: kåpor, platta hattar med tofsar och kraftfulla tal.


Med vår amerikakännare Dag Blanck på plats, för övrigt just invald i styrelsen för American Friends, var en dagstur i ”Moberg-land” ett måste, med stopp i Ki-chi-Saga, Lindström, ”Nya Duvemåla”, Scandia och Stillwater.

Vi hann också med ett besök i Swede Hollow Park, som efter Ola Larsmos roman med samma namn blivit ett turistmål för svenskar. Swede Hollow, som för övrigt kommer ut i engelsk översättning i USA i höst, beskriver ”the dark side of Swedish immigration”.