Matilda Ernkrans, (s) statsråd, minister för högre utbildning och forskning

Igår eftermiddag hade vi besök av statsrådet Matilda Ernkrans. Hon är minister för högre utbildning och forskning. Besöket hos oss är en del av hennes rundtur till svenska universitet och högskolor. Med sig hade hon politisk sakkunnig Klas-Herman Lundgren, som tidigare varit ordförande i Uppsala studentkår, och departementsrådet Sara Bringle.

Att presentera hela vårt breda universitet på bara några timmar är en utmaning. Departementet hade framfört önskemål om att få diskutera några frågor som är högt upp på den politiska agendan  t ex lärarutbildning, forskningsinfrastruktur och studenternas psykiska hälsa.

Vi började med en övergripande diskussion tillsammans med vicerektorerna om universitetets gemensamma prioriteringar. Jag ville också lyfta några frågor inför det kommande budgetarbetet som är särskilt viktiga för oss. Det var bland annat att permanenta anslagen för de starka forskningsmiljöerna, de så kallade SFO:erna och att anslaget till grundutbildning måste öka för att vi inte ska förlora i kvalitet, dvs att inte ytterligare urholka ”prislapparna”. Läs hela presentationen här. Rektorsrådet Anna Rutgersson berättade om de initiativ som pågår och vårt samlade arbete med hållbar utveckling.

Vi fortsatte sedan till Ubbo för en diskussion om psykisk ohälsa tillsammans med Eva Söderman från Studenthälsan och företrädare för studentkårerna och nationerna. Det är en fråga som berör och engagerar även regionen och aktörer utanför universitetet. Det var även några andra frågor som kom upp: för lite lärarledd undervisning, mer pengar till grundutbildningen, bostadsfrågan och effekten av avskaffandet av kår- och nationsobligatoriet.

Eva Gardmedia, koordinator, Uppsala Antibiotic Center, Matilda Ernkrans, (s) statsråd, minister för högre utbildning och forskning och Kristina Edström, professor i oorganisk kemi, UU

Efter en solig promenad genom Botaniska trädgården fortsatte programmet på Blåsenhus med en presentation av Kristina Edström som berättade om det stora EU-projektet Battery 2030+ och en diskussion om forskningsinfrastruktur, där Lars Burman också deltog och berättade om bibliotekets roll.

Nästa pass handlade om antibiotikaresistens. Eva Garmedia från Uppsala Antibiotic Center, presenterade forskarskolan, där fjorton doktorander från olika institutioner arbetar tillsammans för att lösa en av vår tids stora utmaningar. Under den här punkten fick också doktorandnämndens ordförande Carl Andersson Kronlid möjlighet att lyfta frågor om doktorandernas situation.

I januariöverenskommelsen har regeringen aviserat en reformering av lärarutbildningen. I Uppsala har vi utvecklat ett nära samarbete mellan universitet och kommunen. Det är en gemensam fråga att göra både utbildningen och yrket attraktivt. Dekan Elisbeth Nilfors, prefekt Henrik Edgren, student Frida Tidén samt Olle Bergh från Uppsala kommun, berättade om hur vi arbetar tillsammans med att stärka både professionen och den vetenskapliga grunden i lärarutbildningen.

Freds- och konfliktforskning är en av Uppsala universitets allra starkaste forskningsmiljöer. Där finns också ett av våra allra mest populära internationella mastersprogram. Prefekt Lisa Hultman och mastersstudent Nathanael Eschmann berättade om institutionens arbete.

SASUF-deklarationen överlämnas till minister Ernkrans.

Dagen avslutades med att jag och Kay Svensson gjorde en översikt av universitetets internationella arbete. Vilka nätverk vi är med i, hur vi använder dem och hur vi samarbetar internationellt inom utbildning och forskning. I det sammanhanget kunde jag också berätta om SASUF, som ni kunde läsa om här på bloggen under förra veckan och fick tillfälle att lämna över den deklaration om samarbete som vi 36 svenska och sydafrikanska universitet arbetade fram gemensamt under förra veckan.

Det var en intensiv eftermiddag med ett fullmatat program. Statsrådet var intresserad och nyfiken på vår verksamhet. Det blev många frågor. Under några timmar fick vi möjlighet att ge en inblick i några av våra utbildnings- och forskningsmiljöer. Varje gång jag hör studenter, lärare, forskare berätta om vårt universitet blir jag stolt. Jag vill rikta ett stort tack till alla som medverkade. Det känns alltid lite orättvist att inte kunna visa allt.  Jag avslutade därför med att hälsa statsrådet varmt välkommen tillbaka för att besöka våra andra, lika starka, internationella forsknings- och utbildningsmiljöer både här i Uppsala och på Gotland.