Hemma igen från SASUF, South Africa Sweden University Forum, i Stellenbosch, Sydafrika, och försöker summera veckan som gått – det är många intryck. Det framför allt den entusiasm och engagemang alla visar för SASUF som jag tar med mig. Över 50 events och workshops i tretton städer runt om i Sydafrika under veckan, som alla adresserar Agenda 2030 och hållbarhetsmålen formulerade av FN under SASUF:s sex gemensamma teman, se nedan. Redan nu har många samarbeten etablerats och nya skapades under den här veckan i Sydafrika.

Theme 1 – Climate change, natural resources and sustainability
Theme 2 – Education for a Sustainable Society
Theme 3 – Social transformation through change: Knowledge and social development strategies for society
Theme 4 – Understanding the burden of disease in Sweden and South Africa and its impact on the health systems of the two countries in the future
Theme 5 – Sustainable urbanisation, travel and tourism in the 21st Century
Theme 6 – Digital technologies, big data and cybersecurity

Fullsatt vid öppningscermonin Stellenbosch University

Vi är glada att kunna erbjuda dubbelt så många grupper projektmedel under den kommande perioden. Se mer om detta på SASUF.org , där finns också information om andra finansieringsmöjligheter för samarbeten mellan Sydafrika och Sverige. En framgångsfaktor för SASUF är att forskningsfinansiärer såsom VR, Forte, STINT tillsammans med sina sydafrikanska motsvarigheter deltar på forumet och kan fånga upp behov.  Även Sveriges Unga Akademi var på plats och representanter för flera studentkårer. Nästa gång vi samlas blir  i Uppsala 4- 8 maj 2020 med satellitmöten hos alla deltagande partneruniversitet i Sverige, planeringen är redan i full gång för att göra en minst lika lyckad SASUF- vecka som den gågna.

Under mötet arbetades en deklaration fram av de deltagande lärosätena som kommer att överlämnas till respektive regering med följande budskap:

The universities participating in SASUF call on their respective government to promote collaboration and networking linked to the United Nations Agenda 2030 through research and educational cooperation between South Africa and Sweden by facilitating the following:

  • To support flexible mobility of academic staff, students encompassing under-graduate, post-graduate, and doctoral students as well as post docs and provide for exchange opportunities for administrative officials – by strengthening existing funding structures and creating new ones where gaps exist.
  • To facilitate the development of early career academics – through the initiation of grant programmes to enhance collaboration and networking between South Africa and Sweden.
  • To ensure appropriate flexible funding schemes to facilitate partnerships in research and education between South Africa and Sweden.

Mingel på STIAS – vi lyssnar till ambassadör Cecilia Juhlin

Redan nu kan jag med säkerhet säga att vi uppnår vad projektet har lovat. Stor eloge till alla som arbetar med SASUF och i synnerhet projektledare Gustaf Cars.
During 2017-2020 SASUF will:

  • bring together researchers from Sweden & South Africa in seminars, exchanges & projects
  • create innovative ways to approach internationalization & utilize the power of digital tools in international collaboration
  • connect researchers with funding agencies, industry, ministries & surrounding society in working towards the Sustainable Development Goals (SDGs)

36 Deltagande universitet:

Sweden: Uppsala University (coordinator), Lund University, Karlstad University, KI – Karolinska institutet, KTH Royal Institute of Technology, Linköping University, Malmö University, Stockholm University, Swedish University of Agricultural Sciences, Umeå University,  University of Gothenburg,  University West & Örebro University.

South Africa: Cape Peninsula University of Technology, Central University of Technology, Durban University of Technology, Nelson Mandela University, North West University, Rhodes University, Sol Plaatje University, Stellenbosch University, Tshwane University of Technology, University of Cape Town, University of Fort Hare, University of the Free State, University of Johannesburg, University of KwaZulu-Natal, University of Limpopo, University of Pretoria, University of South Africa, University of the Western Cape, University of Venda, University of Witwatersrand, University of Zululand, Vaal University of Technology, Walter Sisulu University