Denna  vecka åker jag tillsammans med projektledning och forskare till Stellenbosch i Sydafrika. Tillsammans med 500 deltagare från Sverige och Sydafrika är vi på SASUF:s forsknings- och innovationsvecka kring Agenda 2030-utmaningarna. Förra årets möte, som var det första (av tre), blev en succé med många intressanta forskarmöten, och sedan dess har intresset växt nästan explosionsartat. Det är uppenbart att det finns en ömsesidigt stark vilja bland forskare och universitet i våra båda länder att samarbeta tvärvetenskapligt och gränsöverskridande kring hållbarhetsmålen.

Under hela veckan pågår workshops och möten runt om i Sydafrika i anslutning till SASUF. Jag och Erika Dabhilkar besöker Central University of Technology i Bloemfontein och fick igår bland annat träffa nästa generations ledare inom ett program som är en nystartad satsning på yngre kvinnor. Jag fick dela med mig av mina erfarenheter genom åren, både med- och motgångar som jag fått erfara. Frågorna blev många med en engagerad diskussion inom gruppen och det var verkligen givande att få delta.

Det var en rektorsresa för några år sedan som blev fröet till detta partnerskap mellan 36 svenska och sydafrikanska universitet som nu är SASUF. Vi såg att det fanns en vilja och stor potential att stärka samarbetet mellan länder både inom forskning och utbildning, och väl hemma i Sverige drog vi igång ett arbete för ett projekt som sedan blev SASUF (South Africa – Sweden University Forum) med fokus på hållbarhetsmålen, med koordination från Uppsala. Vårt engagemang inom SANORD och deltagande inom flera olika Erasmusprogram har skapat nätverk och erfarenheter för att göra ett så här pass stort samarbetsprojekt som SASUF möjligt.

Flera av forskarna som var med förra året har forskningssamarbeten på gång och när vi nästa år arrangerar det tredje och sista mötet i Uppsala, kommer vi att få ta del av tidiga resultat från några projekt. Planerna på mötet i Uppsala i maj 2020 är redan i full gång och vi hoppas att kunna erbjuda ett lika spännande program som vi fått i Sydafrika. Det är viktigt att även i Sverige ordna satellitmöten på olika deltagande lärosäten under veckan så alla kan nyttja sin långa resa maximalt.

Idag är det resdag till Stellenbosch, det är också valdag här i Sydafrika. Jag återkommer i slutet på veckan för att summera SASUF:s andra forsknings- och innovationsvecka kring Agenda 2030-utmaningarna.