Ledningsrådet har varit på besök till Århus universitet, på Jylland,  i Danmark. Våra kollegor i Århus hade förberett ett fullmatat program. Det inleddes med att prorektor Berit Eika presenterade universitetet och det som är aktuellt inom forskningspolitiken.

I mitten av 2000-talet fusionerades Danmarks 20 universitet och bildade åtta större universitet. Universitetet har campus i Århus, Köpenhamn och i Herning och forskning på ytterligare ett tiotal platser – även på Grönland. Idag har Århus universitetet 39 000 studenter, 8 000 anställda och en omsättning på 884 miljoner euro. Staden Århus har 350 000 invånare. Både staden och universitetet är alltså något större än Uppsala.

Under förra året lanserade den danska regeringen en ny högskolepolitik med en rad olika reformer. Ambitionen är att öka tillgången till högre utbildning i hela landet. Det vill man göra genom att skapa lokala ”lärcentra”.  De vill också förstärka kopplingen mellan utbildning och arbetsmarknad och dra ner på antalet internationella studenter. Sammanlagt i landet kommer antalet platser för internationella studenter minska med 1 000.

Århus universitet är precis som vi mitt uppe i ett arbete med att ta fram nya strategier för universitetet. Fokusområdena känns igen från våra diskussioner på hemmaplan: internationalisering, samverkan och samarbete mellan ämnesgränser. Planen är att strategierna ska vara färdiga under hösten.

Uppsala och Århus deltar tillsammans i flera internationella universitetsnätverk, bland annat The Guild, Coimbra och Sanord. Vi hade en intressant diskussion om hur vi bäst kan använda de nätverk som vi samarbetar i.

Vi fick sedan en presentation av projektet Dual Careers. Det handlar om hur elitidrottande studenter kan kombinera sin idrott med studier men också hur entreprenörer kan kombinera sitt företagande med studier. För att möjliggöra detta har det krävts flexibilitet från både institutioner och administration, mer studievägledning, mentorer både inom utanför universitetet, gemensam planering och uppföljning. Förhoppningen är att en del av resultatet av utvecklingsarbetet kan komma fler studenter godo.

Det är nu tio år sedan Danmarks åtta universitet tillsammans med det danska utbildningsdepartementet etablerade ett danskt-kinesiskt utbildnings- och forskningscentrum i Kina. Direktören för Sino-Danish Centre, Morten Laugesen, berättade om utvecklingen. Med stöd från det danska näringslivet fick de också möjlighet att bygga ett hus som idag rymmer lokaler för både utbildning och forskning men också 20 lägenheter för lärare och forskare. Det är ett samarbete som ska vara likvärdigt, trots stora skillnader, ett 50/50 engagemang från båda parter. Det innebär bland annat att i alla projekt finns det både en forskare eller lärare från Kina och en från Danmark. Ett 1 000-tal studenter, 220 forskare och mer än 160 doktorander har hittills varit verksamma på centret.

Vi bjöds på en riktigt dansk frukost i Kantinen på Kemikum – smörrebröd. Efter lunch fick rektor tid för enskilda överläggningar med Århus rektor medan den övriga delegationen fick en rundvandring på campus och i universitetsparken.

Miljön vid Århus universitet kännetecknas av gult tegel, dansk arkitektur och design. De har också en stor samling modern konst som finns att se runt om på campus. Vi fick besöka ett alldeles nytt biovetenskapligt laboratorium, Skou bygningen, uppkallat efter professor Jens Christian Skou, som fick nobelpriset i kemi 1997.

Besöket avslutades med en presentation av campus 2.0 och universitetets digitaliseringsstrategi. Inte minst intressant för oss både med anledning av projektet Uppsala universitet 2050 och av arbetet med universitetsgemensam IT. Århus universitet har enats om principer för utvecklingen av den fysiska miljön, till exempel hållbarhet, att stärka sambandet mellan utbildning och forskning och mötesplatser som caféer och närbutiker. Planerna för ombyggnationen av det gamla sjukhusområdet är imponerande och ska bli spännande att följa.

Ett stort tack till våra kollegor i Århus för att ni så generöst delade med er av era erfarenheter och för en inspirerande dag.