Idag, onsdag, var det dags för konsistoriet att summera 2018 när årsredovisningen stod på dagordningen. Det finns som alltid mycket att vara stolt över vid vårt universitet!

2018 var söktrycket till våra utbildningar fortsatt högt och Uppsala universitet hade flest behöriga sökande i landet. Våra internationella masterprogram fortsatte attrahera fler studenter – antalet antagna ökade under hösten med nära 20 procent jämfört med 2017. Campus Gotland utvecklas vidare. Vi firade fem år sedan samgåendet och har fler studenter på campus än någonsin. Många inter­nationella studenter har hittat till Visby, där också flera forskningssatsningar gjorts.

Arbetet med hållbar utveckling har intensifierats under året. Uppsala University Sustainability Initiative (UUSI) sjösattes och ska utveckla ett antal mångvetenskapliga forskningsplattformar. Vårt samverkansavtal med Uppsala kommun omarbetades för att sätta hållbar samhällsbyggnad i fokus. I konkurrensen om medel från Vetenskapsrådets öppna utlysningar var 2018 ett framgångsrikt år. Från EU:s ramprogram Horisont 2020 beviljades 32 projekt och vi fick flera anslag från det europeiska forskningsrådet European Research Council (ERC).

Inom våra olika nätverk understryks universitetets roll i världen och under 2018 förberedde vi tillsammans med U4-nätverket och Tartu universitet en ansökan till pilotomgången av European Universities Initiative – en viktig strategisk satsning för att positionera oss i Europa. Den gemensamma ansökan ska skickas in i slutet på februari och efter sommaren kommer besked. Året bjöd också på utvecklande möten inom internationaliseringsprojekten Sasuf och Mirai, där vi samarbetar med andra svenska lärosäten för att stärka kontakterna med lärosäten i Sydafrika respektive Japan. Vi hade representanter på konferenser, möten och mässor i världens alla hörn och världen kom också till oss. FN:s generalsekreterare António Guterres besökte Uppsala i april för en välbesökt Dag Hammarskjöld-föreläsning.

Under året startade också Utvecklingsplan 2050 som handlar om planering för vår rumsliga utveckling. Första spadtaget togs för utbyggnaden av Ångströmlaboratoriet, projekt som ska förstärka den kreativa och tvärvetenskapliga miljön för forskning och utbildning inom naturvetenskap, teknik och IT. Som sagt – ett händelserikt år summerades och vi konstaterade också att 2018 blev året då intäkterna blev mer än sju miljarder. Budgetunderlaget för 2020–2022 som ligger till grund till vår kommande dialog med departementet diskuterades och beslutades. Internrevisionen hade flera rapporter på dagordningen och utredningen “Struten” presenterades för konsistoriets ledamöter. I Rektors rapport koncentrerade jag mig på det projekt som vi nu startar rörande kompetensförsörjning – jag återkommer och berättar mer om det projektet här på bloggen längre fram i vår.