Idag firar vi vetenskapen vid årets vinterpromotion på Uppsala universitet. Vi började redan tidigt i morse med traditionell kanonsalut från slottsbacken och klockringning från domkyrkan. Kanonsaluten skjuts som vanligt av Jämtlands fältartilleri.

Dagen följer ett strikt program. Promotionsceremonin i universitetsaulan börjar klockan 12. Under ceremonin fortsätter saluterna – då skjuter vi för fakulteterna, för alla våra 90 doktorer och våra 19 hedersdoktorer. De får ta emot sin nya värdighet med lagerkransar, doktorshattar och diplom från aulans scen till musik av Akademiska kapellet. Vid vinterpromotionen delar universitetet också ut en mängd priser. I år har vi 11 pristagare som belönas för sina bidrag till och sitt engagemang för vetenskapen.

Titlarna på de nya doktorernas avhandlingar speglar universitetets bredd och mångfald. Ämnena sträcker sig från drivsystem för rymdfärder, via de svenska judarnas historia och nazismens offer, barnafödandets komplikationer, manlig vänskap,  interaktion mellan materia och antimateria till tillkomsten av Bibel 2000.  Läs mer om ceremonin, avhandlingarna och priserna i promotionsskriften. Den rymmer också professor Arvid G Högboms självbiografiska anteckningar som berättar om universitetets och vetenskapens utveckling under tidigt 1900-tal.

Efter ceremonin i aulan fortsätter firandet på fakulteternas mottagningar runt om på universitetet och ikväll med en bankett på slottet.

Rektors tal vid promotionen (doc).

Morgonens kanonsalut från slottet, klockan 07. Foto: Eva Åkesson

Skjutning pågår! Foto: Annica Alvén

Jämtlands fältartilleri skjuter utanför Universitetshuset.

Universitetshuset och universitetsparken i vacker vinterskrud. Foto: David Naylor

Studenternas fanborg går först i processionen in i aulan. Foto: Annica Alvén


Processionen på väg in i aulan för doktorspromotion. Foto: Annica Alvén

 

 

Läs mer om de nya doktorerna, hedersdoktorerna och promotionen i årets promotionsskrift!