En gång per år åker rektors ledningsråd till Campus Gotland för en heldag. Ohemult tidigt i måndags morse samlades vi för avfärd, men fick på köpet njuta av den vackra blodmånen, ett himlafenomen som enligt uppgift återkommer nästa gång först om tio år.

Förmiddagen ägnades åt ordinarie ledningsrådsmöte, med avbrott för att följa regeringsförklaringen och presentationen av de nya statsråden. I regeringsförklaringen lyfte statsministern fram forskningens betydelse för Sverige som kunskapsnation, och att både fri och utmaningsdriven forskning ska stärkas. Det är bra. Det var också stort fokus på utbildning och skola. Planerna på ännu en reformering av lärarutbildningen oroar – det är väl snarare arbetsro och långsiktighet behövs. I fokus stod annars hållbar utveckling och miljöfrågor liksom frågor om vård, omsorg, integration, säkerhet, demokrati. Vi fick också en ny minister för högre utbildning och forskning, Matilda Ernkrans. Vi har redan bjudit in henne till oss för att presentera Uppsala universitet och ser fram emot ett gott samarbete.

Efter ledningsrådets möte fortsatte vi med lunch tillsammans med studentkåren Rindi. På prioriteringslistan för både kåren och oss står studentbostäder med 12-månaders kontrakt. De många nya internationella studenter ställer nya krav på studentkårens arbetsformer.

Eftermiddagen inleddes med en strategisk diskussion om utvecklingen på Campus Gotland. I juli är det sex år sedan samgåendet och vi kan tala om en framgångssaga. Det har hittills varit stort fokus på förstärkning av grundutbildningen. Sedan 2014 har 15 nya utbildningsprogram startat. Förra året hade vi över 1100 studenter på plats på Campus och över 1000 distansstudenter. En femtedel av studenterna är internationella. Universitetets två enda internationella program på kandidatnivå ges i speldesign och finns på Gotland. Fler utbildningsprogram startar till hösten. Det är en imponerande utveckling. Nu står frågor om förstärkning av forskning och forskningsmiljöer mer i fokus. Mycket är redan påbörjat och igång – hållbara besök, energi, digitalisering, kulturvård, Blått centrum, barns hälsa. I planerna ligger starten av en tvärvetenskaplig forskarskola med tema vatten och energi. Om alla beslut fattas kommer upp till ett dussintal doktorander med placering på Gotland att antas under det kommande året.

Den snabba utvecklingen skapar nya utmaningar. Det börjar bli trångt i lokalerna, det behövs större salar och fler arbetsrum. Med alla nya internationella studenter ställs nya språkkrav på personal, lärare och studenter. Vi behöver förbättra tekniken för distansundervisning men också möjligheterna för att medarbetare ska kunna delta på distans i fortbildning och möten.

Samgåendefasen måste snart betraktas som avslutad och vi går in i en ny, mer reguljär fas. Planeringsrådets arbete med inspel till revideringen av Uppsala universitetets mål och strategier aktualiserar också frågan om Campus Gotlands ”särskildhet”. I vilken utsträckning kommer vi även fortsättningsvis att behöva särskilda mål, insatser och styrformer för Campus Gotland? Den diskussionen behöva föras under det kommande året. Utgångspunkterna är dock klara: verksamheten i Visby ska vara starkt integrerad i Uppsala universitets ordinarie strukturer och kvalitetssystem samtidigt som vi måste säkra att de unika möjligheterna till mång- och tvärvetenskap och den samlade campusmiljöns utveckling tas tillvara, liksom att verksamheten uppfattas som tydlig och öppen av våra samverkanspartners i det omgivande gotländska samhället.

Eftermiddagen fortsatte med ett möte med personalen på Campus Gotland, där vi gick igenom vad som är på gång nationellt och internationellt, inom universitetet, och respektive vetenskapsområden.

Sista stoppet för dagen var Region Gotland och möte med politiker och tjänstemän, numera också en årlig tradition. På agendan stod uppföljning av det strategiska samverkansavtal vi har med regionen. Vi har ett gott samarbete, där våra studenter bland annat har möjlighet att göra examensarbeten och projekt inom regionens olika förvaltningar. Vi fick en presentation av ett studentprojekt där våra studenter i speldesign har arbetat tillsammans med elev- och studenthälsan inom regionen för att ta fram ett spel för hälsa och välmående för studenter med funktionsutmaningar. Ett studentprojekt, en idé, som har potential att utvecklas till en produkt och kanske ett företag. Ett annat exempel är ett samarbete mellan lärarutbildningen och våra tio partnerskolor i regionen. Studenterna får möjlighet att arbeta en dag i veckan i skolan, en så kallad aspirantanställning.

Efter en lång dag kunde vi återvända till Uppsala, lite trötta men framförallt inspirerade. Campus Gotland har verkligen blivit en väsentlig och dynamisk del av Uppsala universitet.