Ett händelserikt 2018 går mot sitt slut. Bränder, klimatkris, brexit och riksdagsval har dominerat nyhetsflödet. Uppsala universitet har på olika sätt deltagit i diskussioner och bidragit med perspektiv och fakta.

Vårt arbete i universitetsledningen handlar om att skapa förutsättningar för att vårt gemensamma universitet ska kunna bli ännu bättre. Konsistoriet arbetar med att revidera universitetets arbetsordning. I den fastläggs de grundläggande principerna för universitetets ledning och styrning, där kollegialt ansvarstagande och starkt studentinflytande utgör självklara utgångspunkter. I den nya version av Mål och strategier för Uppsala universitet som nu arbetas fram hoppas vi ännu tydligare kunna identifiera strategiska utmaningar och områden där universitet behöver flytta fram sina positioner. I projektet Utvecklings­plan 2050 ligger fokus på hur vi tänker att universitetets rumsliga struktur och fysiska gestaltning ska se ut i framtiden.

I ett svenskt perspektiv är vi stolta över att vårt universitet varit det mest framgångsrika i årets utlysningar från Vetenskapsrådet. Allra bäst hävdar vi oss inom naturvetenskap och teknik samt humaniora och samhällsvetenskap. Vi lyckas också i den internationella konkurrensen. Inom medicin och farmaci kan vi till exempel särskilt glädjas åt framgångarna inom ENABLE – ett europeiskt samarbetsprojekt som koordineras från Uppsala – som fokuserar på att utveckla framtidens antibiotika. Vi har också fått flera nya anslag från det europeiska forskningsrådet European Research Council (ERC).

Internationaliseringen av utbildningen fortsätter och våra internationella masterprogram attraherar stadigt fler studenter. Antalet antagna till hösten ökade med nära 20 procent jämfört med förra året, och antalet betalande utomeuropeiska studenter ökar i samma takt.

På Campus Gotland kan man få rida i tjänsten – om man är rektor. Bilden togs vid årets välkomstmottagning för nya studenter. Foto: Mikael Wallerstedt

Campus Gotland utvecklas vidare. I år firade vi fem år sedan samgåendet och vi har fler studenter än någonsin. Särskilt glädjande är att så många internationella studenter hittat till vår ö. Forskningssats­ningarna ökar och många vill samarbeta med oss i regionen.

Vi har promoverat nya doktorer, 105 i januari och 166 i juni. Under installationsveckan i november höll de 45 nya professorerna välbesökta föreläsningar och veckan avslutades traditionsenligt med installationen i universitetsaulan och middag på Uppsala slott.

Genom våra olika nätverk understryks universitetets roll i världen. Under 2018 har vi tillsammans med U4-nätverket och Tartu universitet förberett en ansökan till pilotomgången av European Universities Initiative. Vi ser det som en viktig strategisk satsning för att positionera oss i Europa. Året har också bjudit på utvecklande möten inom nätverken Sasuf och Mirai. Vi har haft representanter på konferenser, möten och mässor i världens alla hörn och världen har också kommit till oss. FN:s generalsekreterare António Guterres kom till Uppsala i april för en välbesökt Dag Hammarskjöld-föreläsning.

FN:s generalsekreterare António Guterres signerar universitetets gästbok. Foto: Mikael Wallerstedt

I samband med firandet av 150-årsjubileet av de svensk-japanska diplomatiska förbindelserna visades Uppsalautställningen ”The Art of Natural Science” vid Tokyo universitetsmuseum. Invigningen skedde i närvaro av det svenska kungaparet och det japanska kejsarparet. Tre kända Uppsalagestalter stod i fokus: Olof Rudbeck, Carl von Linné och Carl Peter Thunberg.

I slutet av april angjorde ett skepp New York med utställningen ”The Vikings begin” i lasten. Då påbörjades en lång utställningsturné i USA med ett urval föremål från tiden före vikingatiden. Dessa förvaras i vanliga fall på Gustavianum i Uppsala men nu ska de tidiga vikingarnas värld visas upp för en bredare publik i USA.

Under året inleddes en serie kritiska samtal om olika dagsaktuella frågor i Humanistiska teatern. Där har forskare inom humaniora och samhällsvetenskap tillfört många viktiga insikter i samhällsdebatten inför engagerade åhörare.

Hayar Gohary, projektdirektör på Akademiska hus, vicerektor Johan Tysk, rektor Eva Åkesson och Charlotte Thelm, NCC Building Sveriges vice divisionschef. Foto: Mikael Wallerstedt

I oktober togs det första spadtaget för utbyggnaden av Ångströmlaboratoriet. Byggprojektet omfattar 30 000 kvadratmeter och målet är att förstärka den kreativa och tvärvetenskapliga miljön för forskning och utbildning inom naturvetenskap, teknik och IT. Det är den största satsning som Uppsala universitet och Akademiska Hus någonsin gjort tillsammans. År 2020 invigs Ångströms nya flygel och år 2022 den nya huvudbyggnaden.

Under året har vi systematiskt arbetat för att stärka stödet till utbildning och forskning.  Vi har också utvecklat stödet kring forskningsfrågor på den universitetsövergripande nivån, samtidigt som vi höjt ambitionen i arbetet med fundraising. Ett annat prioriterat projekt som tagit stora kliv framåt under 2018 gäller IT-samordning.

När vi skriver detta har klimatmötet i Katowice nyligen avslutats. Universitetets främsta bidrag till en hållbar utveckling sker genom vår utbildning och vår forskning. När vi blickar framåt konstaterar vi ett behov av att ytterligare öka fokus på hållbarhetsfrågorna, det får bli allas vårt nyårslöfte.

Stort tack till alla er medarbetare, studenter, vänner och samverkans­partners som tillsammans skapar Uppsala universitets framgångar. Bra jobbat! Nu önskar vi er en skön ledighet över jul- och nyårshelgen.

Eva Åkesson

Anders Malmberg

Katarina Bjelke